Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Balansere et egg på høykant

I denne aktiviteten skal du prøve å få et egg til å stå på høykant.

Egg og hender Egg som står av seg selv

 

Ta et rått egg i neven, den spisse enden øverst, som vist på bildet. Slå neven i bordet mange ganger, eller slå den mot den andre neven.

Du må passe på så egget ikke kommer nær bordet, for da blir det knust. Egget skal holde seg helt.

Når du har støtt egget mange, mange ganger på denne måten, kan du kanskje få det til å balansere på den butte enden på en bord­duk. Det går ikke på et hardt bord og heller ikke på en plast- eller voksduk. Det må være en tøyduk eller et annet tøystykke. Det er kanskje ikke så lett å få det til med en gang, men vi har alltid klart det. Unntatt de gangene egget går i stykker.

  

Faglig forklaring

Midt i egget ligger eggeplommen. Den er litt tyngre enn samme vo­lum eggehvite. Når egget har stor fart nedover og bråstop­per, flytter derfor plommen seg nedover i eg­get. Vi holder den butte enden ned, og for hver gang vi slår neve­ne sammen, kommer plommen lenger og lenger ned mot denne enden. Til slutt kommer egge­plommen så dypt i egget at det kan balansere på en duk.

Rammeplanen

Kapittel 9 Barnehagens fagområder - Natur, miljø og teknologi

  • Barnehagen skal legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper.

Barnehagen skal bidra til at barna:

  • opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover

Personalet skal:

  • gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd
  • synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om sammenhenger i naturen 
  • utforske og eksperimentere med teknologi og naturfenomener sammen med barna

 

 

Materialer og utstyr

  • En duk
  • Et rått egg