Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Synker egget?

Et egg synker i ferskvann, men synker det i saltvann?

Synker egget - papir Synker egget? - hell forsiktig

 

Du lager en sterk saltløsning. Vanlig bordsalt gir en melkeaktig løsning. Derfor brukte vi det som blir kalt havsalt. Det gir en klar løsning. Saltløsningen skal fylle halve glasset. Men så er det vanskelig å få ferskvann oppå uten at de to væskene blander seg. En enkel måte å gjøre det på er å klippe til et papir. Det skal være en sirkelformet del med en lang hale på. Sirkelen skal akkurat dekke overflata på saltvannet, og halen skal så gå opp over kanten på glasset. Hell ferskvannet forsiktig langs halen til glasset er nesten fullt. Slipp et egg oppi glasset. Det synker et stykke, men så stopper det. Siden man ikke ser forskjell på saltvann og ferskvann, blir tilskuerne forbauset. I våre fotografier har vi farget saltvannet for tydelighets skyld. 

 

Synker egget - hånd Synker egget? - egget

 

Faglig forklaring

Egg synker langsomt i ferskvann, men flyter i sterkt saltvann. Det kommer av at en liter saltvann veier mer enn en liter ferskvann, og egg er noe midt i mellom. På fagspråk sier vi at av saltvann, ferskvann og egg har saltvannet størst massetetthet, ferskvann har minst, og massetettheten for egg er noe midt i mellom.

Rammeplanen

Kapittel 9 Barnehagens fagområder - Natur, miljø og teknologi

 • Barnehagen skal legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper.

Barnehagen skal bidra til at barna:

 • opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover

Personalet skal:

 • gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd
 • synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om sammenhenger i naturen 
 • utforske og eksperimentere med teknologi og naturfenomener sammen med barna

 

 

 

Materialer og utstyr

 • Egg
 • Høyt syltetøyglass
 • Havsalt
 • Papirark
 • Saks
 • Vann
 • Mugge eller glass