Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Kokende vann i kulde

Er det skikkelig kaldt ute, kan dere demonstrere en veldig stilig effekt med kokende vann.

Kokende vann

OBS: Forsøket skal kun utføres av voksne

Demoforsøk

Mange har sikkert sett denne effekten før. Det er veldig stilig å vise dette til barna i barnehagen, men vi kan utvide aktiviteten ved å vise forskjellen mellom varmt og kaldt vann. 

Vis først effekten ved kokende vann. En kopp kokende vann kastes opp i luften i en vifteform. Pass på at du kaster vannet litt på skrå ut fra kroppen, slik at restvann ikke treffer deg. 

Vis så det samme med kaldt vann fra springen. 

La oss si at det er -20 grader ute, kokende vann har ca 100 grader, og kaldt vann fra springen 10 grader. Hvorfor er det slik at det blir en sky av vannet som har 120 grader temperaturforskjell og ikke den med 30 grader temperaturforskjell? 

Snakk med barna og la de komme med teorier på hvorfor dette skjer. 

 

NB: Best effekt får dere når det er mer enn -10 grader ute. Forskerfrø har testet ned til -8 med godt resultat. Hvis dere vil teste under denne temperaturen, kan dere eventuelt redusere vannmengden litt. 

 

 

 

HMS

 • Fare for brannskade, hold barna unna.
 • Kast vannet opp og litt på skrå ut fra kroppen, slik at varmt restvann ikke treffer deg.
 • Ha på lue og kansker.

Faglig forklaring

Når det kalde vannet treffer kald luft, rekker ikke vannet å fryse. Vannet er for kaldt til å fordampe.

Kokende vann er i nærheten av å gå over i gassform. Når dette vannet kastes inn i kulden, kondenseres vannet (mikroskopiske vanndråper) når det treffer den kalde lufta og skaper en sky. Noe går også over til gassform (usynlig) og noe vann detter ned på bakken. Når skyen etter hvert forsvinner er det fordi kondensen går over til gassform. 

Rammeplanen

Kapittel 9 Barnehagens fagområder - Natur, miljø og teknologi

Generelt:

 • Barnehagen skal legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper.

Barnehagen skal bidra til at barna:

 • opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover 

Personalet skal:

 • gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd
 • synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om sammenhenger i naturen
 • utforske og eksperimentere med teknologi og naturfenomener sammen med barna

 

 

 

Materialer og utstyr

 • Kopp med kokende vann
 • Kopp med kaldt vann
 • Mer enn ca -10 grader ute