Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Fugler i byen

Hvilke fugler er vanlige i byområder? Vi har plukket ut noen aktuelle fugler som der kan se etter på barnehagens område, i nærheten av barnehagen og på tur.

blue-tit-915445

 

Vi har plukket ut seks bilder av vanlige fugler i byområder. Dere kan laste det ned som pdf i vedlegget. Det er QR-kode til lydene eller fuglesangen til fuglene. Se etter hvilke fugler dere i finner rundt barnehagen eller på tur i nærområdet. 

Hvis dere vil utvide til å rette oppmerksomheten mot andre dyr og planter når der er på tur med barna, kan dere bruke side 2 i vedlegget. Her kan dere skrive opp hva dere finner av planter, dyr, sportegn og steiner på turen. 

 

Fuglelyder oppgave1   Fuglelyder oppgave 2