Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Fem vanlige sportegn

Det er gøy å finne spor etter dyr. Her er fem vanlige sportegn i skogen

Kongle

 

Bæsj og konglespor

Vi har valgt ut tre spor fra dyr som har bæsja (elg, rådyr og hare) og to spisespor fra kongle (ekorn og mus).

Dere kan laste ned plansjen og skrive ut i linken under vedlegg.

I planjen er det QR-koder til noen små filmer som sier noe om de ulike sportegnene

 

God sportegnjakt!

 

 

Rammeplanen

Kapittel 9 Barnehagens fagområder - Natur, miljø og teknologi

Generelt:

  • Barnehagen skal legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper.

Barnehagen skal bidra til at barna:

  • opplever og utforsker naturen og naturens mangfold
  • opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover
  • får kunnskap om dyr og dyreliv

Personalet skal:

  • gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd
  • synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om sammenhenger i naturen
  • utforske og eksperimentere med teknologi og naturfenomener sammen med barna