Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Skjelettsprellemann

Her er en aktivitet hvor barna kan lage sin egen skjelettsprellemann.

Skjelettet2-483x320

Det er flere aktiviteter om skjelettet på forskerfrø.no. I denne aktiviteten kan barna lage sin egen skjelettsprellemann og samtidig lære litt om de ulike beina i kroppen.

 1. Print ut ark med skjelettdeler i A4 eller A3 (pdf i kolonnen til høyre).
 2. Lim arkene med skjelettdeler på papp eller kartong.
 3. Klipp ut alle delene av skjelettet.
 4. Bruk en hullmaskin eller en nål og lag hull i de svarte sirklene.
 5. Prøv å finn ut hvordan de ulike delene henger sammen, og fest delene sammen med splittbinders.
 6. Samtal og prøv å lære navn på de ulike delene.
 7. Lag en sprellemann: Prøve dere fram med å feste en tråd på baksiden av skjelettet, slik at bein og armer beveger på seg når dere drar i tråden. Hvor må dere lage hull for å feste tråden? Her er det viktig at barna får forske seg fram til en løsning.
 8. Avansert versjon: Lag sprellemannen i finér og videreutvikle sprellemannen som mekanisk leke.

Når dere setter sammen skjelettet, vil dere kanskje oppdage at det er noe merkelig med armene. Se på figuren under, og legg merke til at den ene armen er vridd. For å få sprellemannen til å bevege seg er det viktig at armer og bein ligger på baksiden av torsoen. Hullene må plasseres over festepunktet for armer og for bein og ikke gå gjennom torsoen eller bekken.

Se navn på en del av de sentrale knoklene i kroppen.

Skjellettet

 

Faglig forklaring

Lårbeinet er det lengste og sterkeste knokkelen i skjelettet vårt. Inne i lårbeinet er det rød beinmarg. Her dannes røde blodceller, blodplater, og hvite blodceller. Inni øret finnes noen av de minste knoklene vi har. De kalles hammer, ambolt og stigbøyle.

Rammeplanen

Kapittel 9 Barnehagens fagområder - Natur, miljø og teknologi

Barnehagen skal bidra til at barna:

 • lager konstruksjoner av ulike materialer og utforsker muligheter som ligger i redskaper og teknologi 
 • får kunnskap om dyr og dyreliv

Personalet skal:

 • gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd
 • synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om sammenhenger i naturen

 

Materialer og utstyr

 • Ark med skjelettdeler
 • Papp
 • Lim
 • Saks
 • Splittbinders
 • Hullmaskin eller nål
 • Tråd