Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Jakt på bokstavar og talsymbol

Omgivnadane og naturen er full av former som liknar på bokstavar og tal berre vi leitar litt, og barn er flinke til å leite og observere. Sprekkar i eit svaberg kan danne bokstaven A, og messinglav kan danne talet åtte.

Bokstaver-og-tall1-640x320

Ta digitale bilde av former i naturen som liknar på bokstavar og tal. 

Lag ein presentasjon av bilda i PowerPoint eller ein plakat med ei oversikt over bokstavane og tala. Det kan vere lurt å jobbe med dette prosjektet over tid, slik at de kan samle varierte motiv frå ulike stadar.

Motiva på bilda kan vere eit fint utgangspunkt for undring og samtalar om fenomen i naturen og kan kombinerast med bokstavinnlæring. Sprekkar i fjellet forma som ein bokstav kan for eksempel vere eit fint utgangspunkt for å snakke om frostsprenging. Eller kva med å finne ut kven som har laga dei grå spora på ospebladet? Eller kven det er som lagar spagettiliknande små haugar av sand på stranda? Det de finn ut kan det vere morosamt å lage ei historie ut av.

Rammeplanen

Kapittel 9 Barnehagens fagområder - Natur, miljø og teknologi

Barnehagen skal bidra til at barna:

  • opplever og utforsker naturen og naturens mangfold
  • lager konstruksjoner av ulike materialer og utforsker muligheter som ligger i redskaper og teknologi

Personalet skal:

  • legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som arena for lek, undring, utforsking og læring
  • synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om sammenhenger i naturen

Kapittel 9 barnehagens fagområder – Antall, rom og form

Barnehagen skal bidra til at barna:

  • erfarer størrelser i sine omgivelser og sammenligner disse
  • undersøker og gjenkjenner egenskaper ved former og sorterer dem på forskjellige måter

Personalet skal:

  • legge til rette for matematiske erfaringer gjennom å berike barnas lek og hverdag med matematiske ideer og utdypende samtaler

 

Materialer og utstyr

  • Kamera