Hopp til hovedinnhold

Vår

TEMA

Vår

Temabilde vår3x1

Om våren «eksploderer» naturen. Trekkfuglene kommer, og barnehagen kan følge med på hvilke som kommer når. Løvet spretter på løvtrærne våre, men har vi lagt merke til at løvtrærne også  blomstrer?

Mange barn har vært med på å leite fram vårens første hestehov. Å observere andre vårtegn fra sør til nord i landet, kan også være fine barnehageaktiviteter.

Rammeplanen

Fra kapittel 1 - Barnehagens verdigrunnlag

  • Barna skal få naturopplevelser og bli kjent med naturens mangfold, og barnehagen skal bidra til at barna opplever tilhørighet til naturen.

Fra kapittel 8 - Barnehagens arbeidsmåter

Personalet skal:

  • stimulere barnas undring og evne til å stille spørsmål, søke opplevelser, ta initiativ og mestre nye ting
  • inkludere nærmiljø og lokale forhold ved planlegging og gjennomføring av aktiviteter

Fra kapittel 9 - Natur, miljø og teknologi  

Barnehagen skal  bidra til at barna:

  • opplever og utforsker naturen og naturens mangfold
  • får gode opplevelser med friluftsliv året rundt
  • får kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lærer av naturen og utvikler respekt og begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen

Personalet skal:

  • legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som arena for lek, undring, utforsking og læring

 

Kvist

Driving av kvist

Tidleg på våren kan vi ta inn kvistar frå ulike lauvtre og drive dei fram slik at vi kan sjå knoppane breste og blad kjem fram.

Forsøk og praktisk arbeid
ertipose2

Dyrk erter i vindauget

La barna følge med på spiring og vekst hos erter på ein spennande måte.

Forsøk og praktisk arbeid
Filtrere sølevann

Filtrering av sølevatn

Sølevatn er fascinerande for barn og kan brukast til så mykje. Men kva er sølevatn for noko? I dette eksperimentet lagar vi sølevatn, og barna får vere med å filtrere vatnet. Dette eksperimentet kan de gjerne gjere etter at barna har gjennomført forsøket Magisk vatn og sukker!

Forsøk og praktisk arbeid
fugleunger-i-fuglekassen

Fuglekasse med kamera

En avansert måte å følge med på fuglenes liv er å ha fuglekasse med kamera. Da kan barna følge med på fuglene uten at de blir forstyrret.

Forsøk og praktisk arbeid
kjoettmeise-baby-640x320

Fugler på fuglebrettet

Mange småfugler overvintrer i Norge og trenger litt hjelp fra oss for å overleve vinteren. Her er et godt opplegg hvor barna får bli kjent med våre overvintrende fugler gjennom fuglemating.

Forsøk og praktisk arbeid
Nellik

Lag en 17. mai-nellik

En hvit nellik kan få fine farger. I dette forsøket kan vi lage en 17. mai-nellik og samtidig se hvordan planter transporterer vann.

Forsøk og praktisk arbeid
Seljefløyte

Lag seljefløyte

Når sevja stiger og løvet spretter i mai og juni, er det perfekt for å lage seljefløyte.

Forsøk og praktisk arbeid
Hvitveis1

Våren i Norge

Norge er langstrakt og våren kommer til forskjellig tid. Det er forskjell mellom nord og sør, og det er forskjell på kyst, innlandet og fjellet. Her er en filmserie vi lagde våren 2022. Det er Asbjørn M. Hov ved Naturfagsenteret som med jevne mellomrom ringer opp Inger Wallem Krempig som jobber ved UiT norges arktiske universitet, campus Alta. 

Artikkel