Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Lage fallfeller

Å sette ut fallfeller er en spennende aktivitet og vi får mulighet til å fange inn en del nattaktive dyr som løpebiller og kortvinger. Her er en beskrivelse og noen tips og triks.

FallfellerAMH

Denne metoden er veldig fin for å samle insekter som løper på bakken og som ofte er nattaktive.

Før dere graver ned fallfellene må dere bestemme dere for om insektene skal studeres levende eller døde. Hvis dere vil se på de levende, trenger dere ikke å ha såpevann i fella. Fella bør da sjekkes en gang i døgnet. Hvis dere vil studere insektene inne i barnehagen, kan dere ha i såpevann, for da drukner dyret når det detter oppi glasset.

Grav ned plastglasset slik at det er helt i flukt med bakken. Fyll glasset med såpevann. Såpen gjør at overflatehinnen fjernes og dyret synker til bunnen og drukner. Stikk fire spiker igjennom lokket og sett over koppen. Dette for at regnvann ikke skal fylle koppen i løpet av natten.

Grav ned dagen før du skal på tur med barnehagen. Ta med barna på både utsetting av fellene og innsamlingen. La de sortere og se på de ulike dyrene dere finner.

Tips

Grav ned to fallfeller i granskog og to fallfeller i løvskog og sammenlign dyrene dere finner. Er det forskjell i typer og antall?

Rammeplanen

Kapittel 9 Barnehagens fagområder - Natur, miljø og teknologi

Generelt:

 • Barnehagen skal bidra til at barna blir glade i naturen og får erfaringer med naturen som fremmer evnen til å orientere seg og oppholde seg i naturen til ulike årstider.
 • Barnehagen skal legge til rette for at barna kan få et mangfold av naturopplevelser og få oppleve naturen som arena for lek og læring. 

Barnehagen skal bidra til at barna:

 • opplever og utforsker naturen og naturens mangfold
 • får gode opplevelser med friluftsliv året rundt
 • får kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lærer av naturen og utvikler respekt og begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen
 • får kunnskap om dyr og dyreliv 

Personalet skal:

 • legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som arena for lek, undring, utforsking og læring
 • gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd

 

Materialer og utstyr

 • Plastglass
 • Fire lange spiker
 • Lokk fra rømmebeger eller lignende
 • Liten spade
 • Såpevann