Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Spill på flasker

Med en rekke med flasker og vann, kan vi lage et fint instrument vi kan spille melodier på. Teknikken på spillingen ligner en panfløyte hvor vi blåser ned i et rør. Her bruker vi flasker og vannmengde i stedet for rør og rørlengde for å lage de ulike tonene.

spill-på-flasker

Det krever litt trening for å spille på flasker. Øv først med å blåse over kanten av en flaske sånn at du får en tone. Kanskje må du øve en liten stund.

Hell noe vann i flaska. Da får du en høyere tone.

Hvis du har flere forskjellige flasker, kan du kanskje stemme flaskene med vann så du får en hel skala. To eller tre personer sammen kan kanskje spille Lisa gikk til skolen med dette utstyret. Da trenger du seks stemte flasker. Hvis du vil spille en hel skala trengs åtte flasker (C D E F G A H C). Hvis du vil være ekstra avansert, kan du stemme 13 flasker og få med halvtonene i skalaen. Da kan du spille alle mulige sanger (C C# D D# E F F# G G# A A# H C).

Faglig forklaring

Lufta i flaska kommer i svingninger som er tilpasset dimensjonene i flaska. Den dypeste tonen har du i den største tomme flaska. I alle blåseinstrumenter er tonehøyden bl.a. avhengig av det luftvolumet som svinger. De dypeste orgeltonene kommer fra de største orgelpipene. Når du spiller på glass, er det svingninger i glasset og vannet som lager lyden, og da får du dypest tone med mest vann.

Rammeplanen

Kapittel 9 Barnehagens fagområder - Natur, miljø og teknologi

Generelt:

  • Barnehagen skal legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper.

Barnehagen skal bidra til at barna:

  • opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover 

Personalet skal:

  • gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd
  • synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om sammenhenger i naturen

 

Materialer og utstyr

  • Flasker (8 stk for en hel skala)
  • Vann