Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Systematikk med plastikkdyr

Gjennom lek med plastikkdyr lærer barna mye om egenskaper og tilpasninger for både nålevende og utdødde dyregrupper. Barna får et innblikk i at dyrene har utviklet seg over tid.

Plastikkdyr systematikk 1

Barna kan lære masse ut fra de plastikkdyrene som finnes i barnehagen. Ta frem alle dyrene dere har og la barna sortere etter noen kriterier. 

La barna se etter bestemte likheter eller ulikheter ved dyrene. Egenskaper som kan undersøkes:

 • tenner eller ikke tenner
 • dyret står på to eller fire bein
 • dyr som har vinger
 • dyr som har loffer
 • dyr med klover
 • dyr med horn
 • dyr med snabel
 • utdødde dyr
 • dyr som bor der det er kaldt eller varmt
 • dyr som bor i vann eller på land
 • alle dyr som ligner på en katt
 • dyr med skall utenpå kroppen

Snakk om egenskapene dere ser etter og prøv å finne ut hvorfor dyrene har de forskjellige egenskapene de har.

Kan utseende ha noe med hvor de lever og hva de spiser?

Etterhvert som dere jobber med denne sorteringen vil dere sikkert komme på flere egenskaper som kan sammenlignes både på nålevende og utdødde dyregrupper. Det gir en fin anledning til å snakke om hvordan dyr har utviklet seg over tid.

Her er noen bilder som viser ulike sorteringer av dyrene

 • Plastikkdyr systematikk 1
 • Plastikkdyr systematikk10
 • Plastikkdyr systematikk11
 • Plastikkdyr systematikk12
 • Plastikkdyr systematikk2
 • Plastikkdyr systematikk3
 • Plastikkdyr systematikk4
 • Plastikkdyr systematikk5
 • Plastikkdyr systematikk6
 • Plastikkdyr systematikk7
 • Plastikkdyr systematikk8
 • Plastikkdyr systematikk9

 

Rammeplanen

Kapittel 9 Barnehagens fagområder - Natur, miljø og teknologi

Generelt:

 • Barnehagen skal legge til rette for at barna kan få et mangfold av naturopplevelser og få oppleve naturen som arena for lek og læring. 

Barnehagen skal bidra til at barna:

 • opplever og utforsker naturen og naturens mangfold
 • får kunnskap om dyr og dyreliv 

Personalet skal:

 • legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som arena for lek, undring, utforsking og læring
 • gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd 

 

 

Materialer og utstyr

 • Masse plastikkdyr