Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Star Walk

Bli kjent med stjernehimmelen med appen Star Walk.

Star-Walk

Star Walk er ein app som viser stjerner, stjernebilde og satellittar i sanntid ved at du held smarttelefonen eller nettbrettet opp mot himmelen.

Ved å berøre skjermen kan barna studere stjernehimmelen 360 grader. Med denne appen kan de studere kva for stjerner og planetar som er å finne på himmelen akkurat nå. Appen inneheld også ei mengde bilde frå verdsrommet og planetane i solsystemet vårt.

  Stjernebilder4

 

Rammeplanen

Kapittel 9 Barnehagens fagområder - Natur, miljø og teknologi

Generelt:

  • Barnehagen skal legge til rette for at barna kan få et mangfold av naturopplevelser og få oppleve naturen som arena for lek og læring.
  • Barnehagen skal legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper.

Barnehagen skal bidra til at barna:

  • opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover

Personalet skal:

  • legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som arena for lek, undring, utforsking og læring
  • gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd
  • synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om sammenhenger i naturen