Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Ledeøye

Hvilket øye ser du mest med? Høyre eller venstre øye?

Ledeøyet 1

 

Lag et kremmerhus av et A4-ark. Hold den vide enden nærmest øynene og slik at den dekker begge. Velg en ting å se på gjennom den snevre enden av kremmerhuset. Lukk vekselvis venstre og høyre øye. Hvis du lukker ledeøyet, blir tingen borte.

 

 

 

Faglig forklaring

 Det øyet som du valgte å se med kalles ledeøyet.

Rammeplanen

Kapittel 9 Barnehagens fagområder - Natur, miljø og teknologi

Generelt:

  • Barnehagen skal legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper.

Barnehagen skal bidra til at barna:

  • får kunnskap om dyr og dyreliv

Personalet skal:

  • gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd
  • synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om sammenhenger i naturen

 

 

 

Materialer og utstyr

Et A4-ark