Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Naturbingo som sanseoppdrag i naturen

Naturbingo er en kilde til supre sanseaktiviteter for utforsking av naturen, gjennom små åpne oppdrag. Det er en variert og morsom aktivitet som stimulerer nysgjerrigheten på det som finnes i naturomgivelsene. 

Naturbingo3-1

Målet med denne aktiviteten er å stimulere til nysgjerrighet og utforsking i naturen. Hensikten er ikke å fylle ut en bingoplate raskest mulig, men heller å gi barna ett eller flere åpne oppdrag hvor de bruker alle sansene i utforskingen. Aktiviteten kan løses av ett og ett barn alene, eller sammen i små grupper.

Naturbingoen har en rekke oppdrag eller spørsmål som alle har flere svar. For eksempel: «Finn noe som lever». Når barna ser etter noe som lever vil noen finne dyr og planter. Kanskje dere får en diskusjon om hva det vil si å leve?

Åpne oppdrag gir eierfølelse til funnet og kan kanskje øke motivasjon og nysgjerrighet til å lære noe mer om gjenstanden.

De færreste barnehagebarn leser, så oppdragene må leses av et barn eller voksen som kan lese. Kanskje dere kan være en gruppe på fire barn og en voksen? Ikke erstatt skriften på naturbingoen med illustrasjoner. Hvis vi erstatter setningene med illustrasjoner vil dette «lukke» oppdraget, og barna leter etter noe som likner på bildet – og det er ikke hensikten.

Etter innsamling er det en god anledning til å studere objektene og diskutere andre egenskaper til objektet. Bruke gjerne åpne spørsmål som: Hva synes du det likner på? Hvordan kjennes det i hånden?

 

 

Rammeplanen

Kap 3 – Barnehagens formål og innhold

Barnehagen skal fremme læring:

  • Barna skal få bruke hele kroppen og alle sanser i sine læringsprosesser.
  • Barnehagen skal bidra til læringsfellesskap der barna skal få bidra i egen og andres læring

Kapittel 8 Barnehagens arbeidsmåter

Personalet skal:

  • stimulere barnas undring og evne til å stille spørsmål, søke opplevelser, ta initiativ og mestre nye ting

Kapittel 9 Barnehagens fagområder - Natur, miljø og teknologi

Personalet skal

  • legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som arena for lek, undring, utforsking og læring
  • gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd
  • synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om sammenhenger i naturen
  • utforske og eksperimentere med teknologi og naturfenomener sammen med barna.

Barns kommentarer og spørsmål

Når åpne oppgaver gis til barna, vi de raskt finne ut at en gjenstand har mange egenskaper. En stein kan være rund, hard og svart. Som ansatt har du her liten kontroll på hva barna finner. De kan finne noe som du ikke kjenner fra før. Samtidig har barna eierfølelse knyttet til sine funn og kan være genuint interessert i det de har funnet. Ha gjerne en plan for hvordan du møter barns kommentarer og spørsmål rundt det de finner, slik at det legges til rette for fin refleksjon, utvikling av ideer og en god samtale.

Alternativ til aktiviteten

Et alternativ til denne aktiviteten er å fargelegge bunnen i en eggekartong med ulike farger. Da kan barna lete etter gjenstander med de ulike fargene.

Materialer og utstyr

  • Naturområde med variert natur.
  • Ark med naturbingo.