Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Lære barn å bruke kniv

Kniven er et viktig redskap innen friluftslivet. Den er sentral i forbindelse med matlaging og båltenning, og er et redskap som er viktig for kreativ utfoldelse ute i naturen. Å lære barn å bruke kniv er ikke uten risiko. Med kyndig veiledning fra de ansatte, vil barna mestre bruken av kniv på en god måte.

Spikke2x3

 

Barn og knivbruk

Å la barn bruke kniv i barnehagen er ganske unikt for nordiske barnehager. Det gir barn mulighet til å lære om risiko for å skade seg, samtidig som de får et redskap som er en kilde til kreativitet. Å gi kniver til barn uten opplæring ville være galskap. Gjennom å innarbeide regler og gi opplæring/instruksjon er det fullt mulig for barna å lære å bruke kniv på en god måte. 

Introduseres spikking som aktivitet i barnehagen, vil det være en populær aktivitet. Utfordringen er hvordan dette organiseres i barnegruppen. Har du barn i barngruppen som har lært dette fra før, kan du starte med tre barn og en voksen. Ta med to barn som kan spikke og som er trygge på dette, og ett barn som du følger opp tett og instruerer. Da kan du følge med på de som har erfaring samtidig som ett barn får opplæring. I de tilfellene hvor ingen har erfaring anbefales det at dere tar for dere en og en. Sett av dager til spikking på forhånd og planlegg hvem i personalet som tar spikkingen og hvem som ordner alterative aktiviteter. Ha kniver og spikkeemner klart. På den måten blir opplæringen mer effektiv og det skjer i trygge og oversiktlige rammer.

Regler

Barna skal lære seg seks enkle regler når de bruker kniv:

 • Du skal alltid sitte stille og rolig når du bruker kniv
 • Ha en bred beinstilling
 • Aldri spikke mot andre
 • Alltid spikke fra deg
 • Ha god avstand til sidemannen
 • Sett kniven i slira før du reiser deg

Å lære bort spikking

 • Før barna lærer seg å bruke kniv, skal de lære spikkereglene.
 • Første gang barnet skal bruke kniv skal det sitte på fanget til en voksen. La barnet holde emnet og kniven, mens du holder under hånda som er på emnet og på hånda som har kniven. Vis barnet hvordan man spikker fra kroppen ved å føre hånda som holder kniven. Etter hvert lar du barnet prøve, mens du følger nøye med.
 • Når du ser at barnet behersker knivbruken, lar du barnet sitte selv, men du sitter ved siden av og følger med.
 • Etter hvert, når barna behersker teknikkene ved spikkingen og kan reglene godt, kan barna sitte alene å spikke.
 • Barna kan uansett være uheldige og kutte seg. Plaster og førstehjelpsutstyr skal alltid være med.

Lære barn å bruke kniv - Film

Her er et filmeksempel som viser hvordan vi kan lære bort spikking til en treåring:

 

Valg av spikkeemne

Det å velge riktig emne å starte med gjør at spikkingen går lettere. Det å spikke av barken fra kvister av ferske løvtrær kan være en god begynnelse. Velg gjerne kvister som har lang avstand mellom bladfester og knopper, slik at de har få steder med mye motstand. Tørre kvister og kvister fra bartrærne er hardere og vanskeligere å spikke på og bør unngås i begynnelsen. Etter hvert kan barna få ulike oppgaver tilpasset barnas ferdigheter. De kan for eksempel lage sin egen barkebåt, gaffel, skje eller seljefløyte.

Hva slags kniv bør barn ha

Barna skal få en skarp kniv. Sløve kniver glipper lettere, og en må bruke mye kraft for å spikke. Da øker sjansen for å glippe kniven og skjære seg selv eller andre. En skarp kniv gjør at barna bruker mindre kraft og er mye lettere å kontrollere når de spikker på et emne. Kniven skal ha fingerstopper og gjerne ha butt tupp. Et eksempel er barnespeiderkniven fra Brusletto, som er designet for en liten hånd, har butt tupp og dobbel fingerstopper. Det finnes også andre gode barnekniver på markedet.

Hvis uhellet er ute

  Barn kan være uheldig å kutte seg og som regel går dette bra. En erfaring rikere, men det svir! Barn kan være uheldig å kutte seg og som regel går dette bra. En erfaring rikere, men det svir! Barna kan være uheldige å kutte seg. Vær forberedt på at dette kan skje og ha førstehjelpsutstyr tilgjengelig. Ved et eventuelt kutt, legg press på såret for å stoppe blødningen og hold kuttstedet høyt. Når blødningen stopper, renses såret og plaster, strips eller kompress settes på. Vurder skaden og ta med barnet til legevakt hvis kuttet er dypt. Kutt som spriker blir gjerne sydd eller stripset, mens grunne overflatekutt pleier å gro fint av seg selv. Rådfør deg med lege/legevakt hvis du er i tvil.

 

Rammeplanen

Kapittel 9 Barnehagens fagområder - Natur, miljø og teknologi

Generelt:

 • Barnehagen skal bidra til at barna blir glade i naturen og får erfaringer med naturen som fremmer evnen til å orientere seg og oppholde seg i naturen til ulike årstider.
 • Barnehagen skal legge til rette for at barna kan få et mangfold av naturopplevelser og få oppleve naturen som arena for lek og læring.

Barnehagen skal bidra til at barna:

 • får gode opplevelser med friluftsliv året rundt
 • lager konstruksjoner av ulike materialer og utforsker muligheter som ligger i redskaper og teknologi

Personalet skal:

 • legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som arena for lek, undring, utforsking og læring

 

 

Materialer og utstyr

 • Kniv tilpasset barn
 • Et godt spikkeemne
 • Førstehjelpsutstyr
 • Tålmodighet