Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Å lage nakne egg

Hvordan ser et egg ut innvendig når det er rått? Det finnes en måte å få bort skallet på et rått egg uten at innmaten flyter utover.

  Egg i eddik ved ulik pH

Fjern skallet med eddik

Legg et egg i et glass og tilsett så mye 7 % eddik at det dekker egget. Dekk til glasset med et lokk uten å tette helt igjen (pga. gassutvikling). La egget ligge til neste dag (eller lengre).

Dersom det er rester av skall igjen på egget kan dette gnis forsiktig bort. Hold egget opp mot en lyskilde. Forsøk å se plommen og plommestrengen. Hvordan plasserer plommen seg når egget snus på siden? Synker den ned eller flyter den opp?

NB: Det finnes sterkere typer eddik (35%), men dette er etsende og anbefales ikke brukt i dette forsøket.

 

Alternativt forsøk

La et egg ligge slik at bare halvparten av egget ligger nede i eddiken.

 

 

Faglig forklaring

Eddik er en syre som løser opp kalk. Derfor løses kalkskallet til egget opp, men den skader ikke membranen innenfor skallet 

Rammeplanen

Kapittel 9 Barnehagens fagområder - Natur, miljø og teknologi

  • Barnehagen skal legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper.

Barnehagen skal bidra til at barna:

  • opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover

Personalet skal:

  • gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd
  • synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om sammenhenger i naturen 
  • utforske og eksperimentere med teknologi og naturfenomener sammen med barna

Materialer og utstyr

  • Et glass
  • Egg
  • 7% eddik