Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Egg i flaske

Press et kokt egg inn i en flaske, ved å endre lufttrykket inne i flaska.

Egg i flaske1

 

Vi må ha en flaske eller en kolbe med en hals som er litt for trang til å få et kokt, skrelt egg inn i flaska. I dagligvare­for­retninger har vi sett f.eks. syltetøyflasker med passende hals, men de er bare på 1/2 L. Det greier seg så vidt, men det er bedre med noe større flasker.

Sett et kakelys fast på den ene enden av egget, og tenn lyset. Hold flaska med åpningen ned og senk den nedover egget til det tetter igjen åpningen. Etter noen sekunder slokner lyset fordi noe av oksygenet blir brukt opp. Etter hvert beveger egget seg oppover og inn i flaska.

Så skal egget helst ut igjen. Hold flaska med åpningen nedover og sånn at egget ligger pent inne i og tetter igjen flaskehalsen. Blås alt du kan inn i flaska. Er du heldig, blir egget presset ut igjen. Noen ganger kan det komme som et skudd. Andre ganger går det langsommere.

 

Egg i flaske

 

 

Faglig forklaring

Når du senker flaska ned over lyset, blir lufta i flaska varmet opp. Den utvider seg så det blir mindre luft i flaska. Egget tetter igjen åpningen og lyset slokner av mangel av på oksygen. Så blir lufta fort kaldere igjen og trekker seg sammen. Da blir det mindre lufttrykk inne i flaska, og lufta utafor presser egget inn.

Noen sier kanskje at egget blir sugd inn. Men en tiltrekking fra luft fins ikke, det er trykket utafra som gjør jobben. Sånn virker sugerør også. Vi lager lite trykk inne i munnen, og da skyver lufta utafor brusen opp gjennom sugerøret.

Noen hevder at egget går inn i flaska fordi det blir lite gass når oksygen blir brukt opp. Den forklaringen er gal. Oksygenet blir brukt til å lage minst like mye av andre gassmolekyler, karbondioksid, karbonoksid og vannmolekyler.

Når du blåser inn luft, skal egget ligge som en ventil på oversida av flaskehalsen. Du kan blåse luft inn, men når denne lufta presser på for å komme ut igjen, legger egget seg i veien. Hvis trykket er stort nok, blir egget skjøvet helt ut av flaska.

Rammeplanen

Kapittel 9 Barnehagens fagområder - Natur, miljø og teknologi

  • Barnehagen skal legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper.

Barnehagen skal bidra til at barna:

  • opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover

Personalet skal:

  • gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd
  • synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om sammenhenger i naturen 
  • utforske og eksperimentere med teknologi og naturfenomener sammen med barna

 

Materialer og utstyr

  • Hardkokt egg
  • Flaske på minst 1/2 L og med passe stor åpning
  • Kakelys (med holder)
  • Fyrstikker