Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Insekter i vann – innsamling med stangsil

I vannet lever mange ulike typer insekter og disse er godt tilpasset livet i vann. Ta med barna på insektjakt i innsjøen eller dammen i nærheten av barnehagen din. Her er noen tips til innsamling med bruk av stangsil.

  Stangsil2x1

Hva kan du finne?

Stangsiler brukes til å samle inn dyr i vannkanten. Dyrene finner du for det meste i vegetasjonen nede i vannet der de gjemmer seg. Du kan finne ulike vannteger (buksvømmer, ryggsvømmer, vannløper og vannskorpion) vannbiller (vannkalv, virvlere og vannkjær), døgnfluer, vårfluer, steinfluer og øyenstikkerlarver (libeller og vannymfer).

Hvordan fange insekter i vann?

En stangsil er et enkelt fangstredskap. Du kan enkelt lage en stangsil ved å feste em kjøkkensil på en rundstokk. Alternativt kan dette kjøpes i en utstyrsbutikk for naturfagutstyr (koster rundt 200,-). 

For å fange insektene i vannet, bør man konsentrere seg om områder med en del vegetasjon. Dyrene er så lite som mulig ute i de frie vannmassene for da risikerer de å bli spist av fisk. Derfor gjemmer de seg i vegetasjonen inntil land.

Ha litt vann i plastbakka først. Dra stangsilen i en jevn bevegelse gjennom vannet og vegetasjonen. Ikke stopp bevegelsen før den er ute av vannet, ellers rømmer insektene. Slå innholdet ut i plastbakka. Rør litt rundt og la det stå til det er helt rolig. Ser du om det er noen strå som beveger seg? Da kan det være en vårflue som har lagd seg hus av strå eller plantemateriale. Observer nøye. Noen av dyrene er veldig små og du vil se de bevege seg. Plukk gjerne opp insektene og legg de i en isboks med vann for videre studier.

I denne filmen kan du se hvordan du kan samle dyr i vann med stangsil

 

Rammeplanen

Kapittel 9 Barnehagens fagområder - Natur, miljø og teknologi

Generelt:

 • Barnehagen skal bidra til at barna blir glade i naturen og får erfaringer med naturen som fremmer evnen til å orientere seg og oppholde seg i naturen til ulike årstider.
 • Barnehagen skal legge til rette for at barna kan få et mangfold av naturopplevelser og få oppleve naturen som arena for lek og læring.

Barnehagen skal bidra til at barna:

 • opplever og utforsker naturen og naturens mangfold
 • får kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lærer av naturen og utvikler respekt og begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen
 • får kunnskap om dyr og dyreliv

Personalet skal:

 • legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som arena for lek, undring, utforsking og læring
 • gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd
 • synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om sammenhenger i naturen

 

Materialer og utstyr

 • Stangsil
 • Plastbakke
 • Pinsetter
 • Lupe
 • Isboks