Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Fugler – Læringspakka

Denne aktiviteten tar for seg fugler. Aktiviteten er en del av en felles nordisk læringspakke. Bakgrunnen for opplegget kan du lese om i vedlagt pdf-dokument.

Foto: Gunlög Persson og Christoffer Salmen Foto: Gunlög Persson og Christoffer Salmen

Formål

Formålet er at barna skal utvikle kunnskap om hva som skiller fugler fra andra dyr. Da dette prosjektet ble gjennomført i barnehagen, var det med 12 barn i alderen 2–4 år. Barna viser interesse for fugler og i omgivelsene finns flere arter. I nabolaget finns haner og høner og disse har er ikke blitt omtalt som fugler, bare begrepene hane og høne er blitt brukt av personalet. Øvrige flygende fugler er blitt kalt fugler, dvs en generell betegnelse for samtlige arter. 

Gjennomføring

Barnehagelæreren samler alle barna og viser bilder av en fugleart fra ulike perspektiv (bakfra, forfra osv). Dette blir gjort for å finne ut av barnas tidligere erfaringer med fugler. Deretter går de ansatte og barna ut i nærområdet og titter på fugler. For at barna skal få en mulighet å se en fugl på nært hold, studeres haner og høner siden disse ikke flyr og forholder seg mer eller mindre stasjonære. 

Pedagogens rolle

I dette opplegget prøver vi å legge til rette for dialog. På forhånd har de ansatte lest seg opp på fugler og hentet informasjon fra internett og bøker. Vi startet først med hele barnegruppen for at alle skulle få mulighet til å engasjere seg og høre på hverandre. Vi laminerte bilder av ulike aktuelle fugler som vi kunne bruke i samtalen.

Viktige begreper er fuglens utseende; vinger, fjær, nebb og bein. Det at fugler kan fly er fasinerende og er gjenstand til mye god samtale. Personalet er med i samtalene og bruker begreper aktivt. Det er viktig å bruke generelle begreper (fugl) og spesifikke begreper (and) samtidig slik at barna lærer at for eksempel and er en type fugl. En enda mer spesifikk del er artsnavn som for eksempel Stokkand

Fugler 1

 

Faglig forklaring

Fugler er en klasse tobeinte, endoterme (varmblodig), eggleggende virveldyr med nebb, vinger og fjær. De fleste fugler kan fly, men ikke alle. Det finns i dag mellom 9 000 og 10 000 ulike fuglearter i verden, avhengig av hvordan man regner, hvilket gjør dem til de mest tallrike av virveldyrene. Fugler varierer i størrelse fra den 5cm store bikolibrien til den 2,7 meter store strutsen.  Det som skiller fugler fra alle andre dyr er deres fjærdrakt. Karakteristisk for dagens fugler er dessuten at de har nebb uten tenner, de legger egg med hardt skall, har høy stoffskifte (metabolisme), et hjerte med fire kammer, aerodynamisk kropp, og et lett men sterkt skjelett. Hos fugler har de fremre ekstremitetene blitt utviklet til vinger og de fleste kan fly, med noen unntak, som strutsefugler, pingviner, og ett antall ulike endemisk arter på øyer.  Det store flertallet fuglearter er sosialt monogame, vanligvis i en hekkesesong om gangen, noen ganger gjennom flere år og i sjeldne tilfeller for livet. Andre arter har hekkesesong som er polygame («mange hunner») eller i sjeldne tilfeller som polyandriske («mange hanner»). Egg legges vanligvis i ett rede og ruges av foreldrene. De fleste fugler har en lang periode etter klekkningen hvor foreldrene tar seg av ungene.

Barns kommentarer og spørsmål

Barna kompletterer hverandres idéer. Flere og flere barn kom til orde og bruker ulike begrep. Barna er oppmerksomme på fugler i ulike situasjoner og søker da de voksnes oppmerksomhet. Barna ble oppmerksomme på ulike bosteder for fugler og temaet utvides til å også omfatte hvor fugler bor. Dette er et tema som også har «smittet» over på hverdagen hjemme. Kanskje kunne en utstoppet fugl vært bedre å ha for å vekke barns interesse mer enn bilder. Det var en fordel at det fantes ender og høner i nærheten.

Rammeplanen

Kapittel 9 Barnehagens fagområder - Natur, miljø og teknologi

Generelt:

 • Barnehagen skal bidra til at barna blir glade i naturen og får erfaringer med naturen som fremmer evnen til å orientere seg og oppholde seg i naturen til ulike årstider.
 • Barnehagen skal legge til rette for at barna kan få et mangfold av naturopplevelser og få oppleve naturen som arena for lek og læring. 

Barnehagen skal bidra til at barna:

 • opplever og utforsker naturen og naturens mangfold
 • får kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lærer av naturen og utvikler respekt og begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen
 • får kunnskap om dyr og dyreliv

Personalet skal:

 • legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som arena for lek, undring, utforsking og læring
 • gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd
 • synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om sammenhenger i naturen
 • utforske og eksperimentere med teknologi og naturfenomener sammen med barna

 

Materialer og utstyr

 • Fuglebok
 • Fuglelyder app
 • Et sted i nærheten med haner, høner eller ender