Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Fuglekasse med kamera

En avansert måte å følge med på fuglenes liv er å ha fuglekasse med kamera. Da kan barna følge med på fuglene uten at de blir forstyrret.

fugleunger-i-fuglekassen

Det blir stadig mindre urørt natur. Dette får konsekvenser for fuglelivet fordi fuglene er avhengig av å bygge rede i gamle hule trær. Ved å henge opp fuglekasser hjelper du fuglene å finne seg en bolig, og bidrar samtidig til ett rikt fugleliv.

Denne aktiviteten viser hvordan du kan følge med på fuglelivet inne i fuglekassen, og hvordan du kan dele din video med andre på internett.

Fordelen med å bruke webkamera er at du kan observere fuglene i sitt naturlige miljø uten at de selv blir forstyrret. Studer «Retningslinjer for bruk av kamera i fuglereir» (se boks nederst) fra miljødirektoratet før du begynner.

Monter fuglekassen og registrer observasjonene

Sett opp kassen på et sted hvor det er observert mye fugleliv, gjerne i nærheten av en fôringsplass. Du bør følge med på webkameraet ofte og registrere observasjonene systematisk.

Eksempel på en observasjonslogg

Dato Beskrivelse
19. mars Kameraet går kontinuerlig. Blåmeisen inspiserer boligen og er aktiv i åpningen.
25. mars Aktiv reirbygging, mer materiale kommer inn i kassen.

Registrer dine fugledata

På www.miljolare.no kan du registrere hvilken fugl som tar bolig i fuglekassen og sammenligne dine observasjoner med andres.

Del videoen med andre

Du kan dele videoen direkte på internett dersom du har utstyr og nettlinje til det. Det er flere nettsteder som tilbyr denne tjenesten. 

Montering av kamera

Kameraet kobles via kabel eller tråløst system til et USB-basert inngangskort, som igjen kobles til en datamaskin. Det er viktig at datamaskinen står på hele døgnet. Stream videoen til internet ved hjelp av en gratis streamingtjeneste.

De fleste datamaskiner av nyere dato kan brukes som streamingtjenere. Dette er et flott formål for en bærbar eller stasjonær datamaskin som ikke lenger er i bruk. 

Retningslinjer for bruk av kamera i fuglereir

 1. Kamera skal settes opp og monteres i god tid før fuglene er på plass (varierer mellom artene).
 2. Monteringen må gjøres på en måte slik at innsynet medfører minst mulig risiko for forstyrrelser under hekkingen.
 3. For reir i friluft bør utstyret monteres tilstrekkelig langt unna slik at forstyrrelse unngås.
 4. Det må på forhånd være planlagt slik at selve filmingen gjøres uten at det oppstår behov for å gå direkte inn på reiret/kassen for vedlikehold, f.eks skifting av batterier, rensing av glass og linser med mer. Strømkilde er anbefalt, da spesielt for webkamera med batterier som ikke holder lenge nok.
 5. Det bør i alle tilfeller opprettes samarbeid med fuglekyndige for å finne ut av hvilke arter og i hvilken grad de tåler slike forstyrrelser.
 6. Samarbeid med kamerakyndige anbefales også i forhold til bruk av ulike typer kamera av hensyn til kapasitet, batteri, utebruk osv. for å etterstrebe minst mulig vedlikehold/ettersyn.

Kilde: Miljødirektoratet

 

Rammeplanen

Kapittel 9 Barnehagens fagområder - Natur, miljø og teknologi

Generelt:

 • Barnehagen skal legge til rette for at barna kan få et mangfold av naturopplevelser og få oppleve naturen som arena for lek og læring.
 • Barnehagen skal legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper.

Barnehagen skal bidra til at barna:

 • opplever og utforsker naturen og naturens mangfold
 • får kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lærer av naturen og utvikler respekt og begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen
 • får kunnskap om dyr og dyreliv
 • lager konstruksjoner av ulike materialer og utforsker muligheter som ligger i redskaper og teknologi

Personalet skal:

 • legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som arena for lek, undring, utforsking og læring
 • gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd
 • synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om sammenhenger i naturen
 • utforske og eksperimentere med teknologi og naturfenomener sammen med barna