Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Epler blir brune

Er det bare om høsten eplene blir brune? Hvordan kan vi forhindre at epler som er delt opp blir brune?

Et delt eple

  Skvise sitron på delt eple

Del et eple. Skvis sitronsaft på den ene halvdelen. La det gå noen timer.

La barna observere og beskrive hva som skjer med fargen på epleoverflatene.

Hva tror barna er årsaken til forskjellen? Snakk om ideene som barna har.

Hvilken rolle har sitrondråpene?

Delt eple etter en tid  

 

Faglig forklaring

Forsøket over viser en overflate som utsettes for oksygen og lys. Det begynner raskt å bli brunt. Det oksiderer. Smører vi derimot overflaten av eplet med sitron, holder det seg lyst lenger.

Årsaken til at eplet ikke blir brunt er at vi bremser oksideringen ved å tilføre antioksidanter fra sitronen. Vitamin C er en god antioksidant som bidrar til å forsinke forråtnelsesprosessen til eplet.

Et enzym inngår i denne forråtnelsesprosessen. For å hindre at vi får brune epler, må vi enten hindre oksygen å slippe til, eller tilføre sitronsyre som hindrer enzymenes aktivitet.

Kommentarer/praktiske tips

Du kan også forsøke å dekke til epleoverflaten med gladpack. Fungerer det like godt som sitron? Vil sitron ha samme nytten på andre fruktoverflater som for eksempel pære og banan?

Rammeplanen

Kapittel 9 Barnehagens fagområder - Natur, miljø og teknologi

Generelt:

  • Barnehagen skal legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper.

Barnehagen skal bidra til at barna:

  • opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover 

Personalet skal:

  • legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som arena for lek, undring, utforsking og læring
  • gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd 

 

Materialer og utstyr

  • epler
  • kniver
  • sitron