Pedagogiske / didaktiske fagartikler

BKU4x3

Den gode, vedvarende samtalen

Av Kari Holter og Asbjørn Magnar Hov

COLOURBOX23508913-Prio1

Utforskende samtaler i barnehagen

Av Eli Munkebye og Guri Langholm