Forskerfrøprisen – Bli med på konkurransen

Hvert år deles Forskerfrøprisen ut på Forskerfrøkonferansen. Det er en åpen konkurranse der alle barnehager i hele landet kan være med. Gjør dere noe spennende i din barnehage? Send inn ditt bidrag til oss!

9rogn-og-rogn

Naturfagsenteret deler ut to priser til barnehager som viser god evne til å:

  • stimulere til naturfaglig utforskning
  • fremme forståelse for bærekraftig utvikling
  • ivareta barnas nysgjerrighet og undring
  • vektlegge biologi, kjemi, fysikk, astronomi eller geologi i barnehagen

Prisen tildeles barnehager som gjennom bilde(r) og skriftlig beskrivelse dokumenterer en av følgende:

  1. situasjon av naturfaglig karakter fra barns spontane og utforskende lek
  2. et planlagt og systematisk prosjekt ledet av de voksne i barnehagen og som inkluderer barns medvirkning

Bildene må kunne brukes av Naturfagsenteret på senterets nettsteder, presentasjoner og tidsskrifter. Dere må derfor ha godkjenning av foreldrene til barna på bildet.

Bildene må være av høy kvalitet og bearbeidet minst mulig.

MÅLGRUPPE

Konkurransen er åpen for alle barnehager.

PREMIE

To premier på 10 000 kroner til selvvalgt utstyr for naturfaglig arbeid i barnehagen.

INNLEVERING

Sendes til: forskerfro@naturfagsenteret.no

Høsten 2019 annonserer vi innleverimngsfristen for årets pris. Følg med på forskerfrø.no og facebook.