Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Sommerfuglprosjekt i barnehagen

Sommerfuglprosjektet i Klubben barnehage i Lørenskog går ut på å følge livssyklusen til en sommerfuglart, og samtidig lære å passe små dyr, studere dem og respektere dem som levende vesener. Sommerfugler vil alltid fascinere mennesker og særlig barn. Hver gang vi ser en sommerfugl ute er det barn som reagerer og som undrer seg over dette lille vesenet.

Sommerfugllarver

Denne aktiviteten ble gjenomført i Klubben barnehage i Lørenskog kommune. Her er barnehagens beskrivelse av prosjektet og hvordan dette gikk.

En entomolog (en insektsforsker) jeg kjenner, skaffet oss kokonger (pupper) av sommerfuglarten nattpåfugløye og ga oss veiledning om hvordan man aler dem opp. Kokongene ble klekket i barnehagen og store og små fulgte hele prosessen, fra de voksne sommerfuglenes korte og hektiske liv, til parringen. Vi fulgte eggene og klekkingen av dem til larvenes oppvekst over mange uker til de var blitt store og mette og til slutt spant sine egne kokonger.

Terrarie

Underveis, men også i forkant av prosjektet, lærte alle mye om sommerfugler, også at det finnes mange forskjellige arter, med mange ulike levemåter. Barna var med på å innrede og holde rent kassen de bodde i, og da larvene kom ut av eggene og trengte mat, var barna med og fant riktig type blader. Da larvene begynte å få litt størrelse på seg, ville alle barna holde dem, og de lot dem krabbe over hender og armer. De lærte blant annet at de måtte la larvene selv krabbe over fra den ene hånda til den andre og ikke dra dem løs med makt, for da kunne de skade dem. Larvene suger seg nemlig litt fast med beina. Et resultat av prosjektet er at barna som har vært med på prosjektet,  har blitt mye mindre skeptiske til småkryp en før.

Gjennom dette prosjektet har barna lært omsorg, respekt for småkryp/insekter, tilegnet seg kunnskap om insektenes livssyklus og om forskjellige planter, trær og busker, og de er generelt mye mer oppmerksomme på det som skjer rundt dem. Vi gjentok prosessen med fjorårets kokonger i vår, og vi vil fortsette prosjektet i årene fremover. Og det vet barna, de spør!

 • Sommerfugllarver
 • Sommerfuglprosjekt1
 • Sommerfuglprosjekt2
 • Sommerfuglprosjekt3
 • Sommerfuglprosjekt4
 • Sommerfuglprosjekt5
 • Sommerfuglprosjekt6
 

 

Rammeplanen

Kapittel 9 Barnehagens fagområder - Natur, miljø og teknologi

Generelt:

 • Barnehagen skal bidra til at barna blir glade i naturen og får erfaringer med naturen som fremmer evnen til å orientere seg og oppholde seg i naturen til ulike årstider.
 • Barnehagen skal legge til rette for at barna kan få et mangfold av naturopplevelser og få oppleve naturen som arena for lek og læring. 

Barnehagen skal bidra til at barna: 

 • opplever og utforsker naturen og naturens mangfold
 • får kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lærer av naturen og utvikler respekt og begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen
 • får kunnskap om dyr og dyreliv
 • lager konstruksjoner av ulike materialer og utforsker muligheter som ligger i redskaper og teknologi 

Personalet skal:

 • legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som arena for lek, undring, utforsking og læring
 • gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd 

 

Bakgrunnsstoff