Hopp til hovedinnhold

Språksterk 1-6

Hvordan kan barnehager i flerspråklige områder bli enda bedre til å støtte barns språkutvikling? Det skal vi forsøke å finne ut av i Språksterk!

Spraksterk bred

 

 

Språksterk er et utviklings- og forskningsprosjekt ledet av Universitetet i Oslo (UiO) som skal undersøke hvordan barnehager i flerspråklige områder kan bidra til en god språkutvikling for alle barn. Prosjektet er finansiert av Områdesatsingene i Oslo – delprogram oppvekst og utdanning, og Norges forskningsråd. Oppvekstsjefene i fem bydeler i Oslo er prosjekteiere. 

Språksterk retter seg mot alle barnehagebarn i alderen ett til seks år, barnas foreldre og de ansatte i barnehagene. Prosjektet er initiert på bakgrunn av behov bydelene selv har kommet med. Vi ønsker å finne ut av hva slags støtte de ansatte i barnehagene har behov for i sitt språkarbeid, og hvordan de kan samarbeide med foreldrene på måter som treffer barns ulike behov. Kunnskapen vi får i prosjektet skal brukes til å videreutvikle en ferdig Språksterkmodell som kan komme flere barnehager til gode. Prosjektet skal da videreføres av bydelene som deltar, i samarbeid med PPT. 

Prosjektets forskergruppe består av professor Veslemøy Rydland (leder), førsteamanuensis Ratib Lekhal (leder) og professor Vibeke Grøver ved Institutt for pedagogikk, og førstelektor Guri Langholm og universitetslektor Asbjørn M. Hov ved Naturfagsenteret.