Tidsskriftet Forskerfrø

Forskerfrø er et naturfagtidsskrift for barnehagefeltet. Målgruppa er ansatte i barnehagen, ansatte i UH-sektoren som jobber med barnehage og foreldre. Forskerfrø kommer ut med ett til to nummer i året.

Forskerfro prio1

Vi ønsker å inspirere leserne med naturfag gjennom artikler som er praksisnære og aktuelle, men som også viser litt av forskningen i naturfagdidaktikk i barnehagen. 

I første omgang er det bare barnehager og ansatte ved utdanningsinstitusjoner som kan bestille abonnement på den trykte utgaven. Abonnementet er gratis. 

Nettversjonen av tidsskriftet er gratis tilgjengelig for alle, og blir publisert på denne siden når den er klar. 

Abonnementsbestillingen er nå stengt. Følg med på naturfagsenteret.no, forskerfrø.no eller forskerfrø på facebook for informasjon om neste bestillingsrunde.

Tidsskriftet Forskerfrø

  • Adresse: Forskerfrø, Naturfagsenteret, Postboks 1106, Blindern 0317 Oslo
  • Epost: forskerfro@naturfagsenteret.no
  • Utgiver: Naturfagsenteret
  • Språk: Norsk
  • ISSN: 2703-8092 (online) og 2703-8106 (trykt)