Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Isslott

I denne aktiviteten får barna erfaring med is som solid byggemateriale og at vann kan bli til is – og omvendt. Dessuten får de oppleve glede ved hvor vakkert det blir.

Vann Isslott

Fyll vann i melkekartonger og isbokser/plastbokser av ulike former og sett dem ut. Hvis det er kaldt nok, fryser de til dagen etter. Hvis dere setter dem tett i tett, vil det ta lang tid før de har frosset tvers igjennom. Hvor lang tid avhenger av temperaturen.

Når vannet har frosset til is, tas isblokkene ut av formene. Fyll en plastbalje eller en bøtte med snø og rør inn vann i snøen til du har en tynn grøt. Med andre ord: lag issørpe. Denne skal brukes til å mure/binde sammen isblokkene

Legg en grunnmur av isblokker i snøen, slik at de ligger stabilt. Så legges en klatt issørpe mellom isblokkene i grunnmuren og hver isblokk som det bygges videre med. Jo kaldere det er, jo lettere går byggingen fordi issørpen fryser fortere. Hvis isblokkene ligger på langs, pass på å forskyve skjøtene mens du bygger oppover.

Tips

For å få isblokkene lett ut av kartongene er det lurt å la kartongene stå inne en halvtimes tid. Det er fullt mulig å rive kartongene av også – særlig hvis det ikke er altfor mange. Dere kan farge vannet i noen av kartongene/formene med konditorfarge, malerfarger eller plantefarger (bjørk, tyttebær, rødkål mm).

For detaljer på isslottet kan dere bruke istapper som henger fra tak eller bratte skråninger. Det kan være lurt å bruke sag eller baufil for å skjære løs istappene. Ballonger fylt med vann som fryser til store iskuler gir også fine detaljer.

Det er mange måter å legge isblokkene på når dere skal bygge opp slottet. Barna vil kanskje prøve ut forskjellige murerteknikker mens de bygger.

I kaldt vær, ned mot minus ti og kaldere, fryser mørtelen etter hvert som dere murer.

Barns spørsmål og erfaringer

Barna får erfaringer med matematikk og beregninger gjennom å planlegge slottet/borgen/huset både før og underveis. De lager plass til vinduer/åpninger og teller hvor mange isblokker som trengs. Barna får erfare at vann utvider seg når det fryser og de får prøve seg på å få til en stabil byggkonstruksjon.

Rammeplanen

Kapittel 9 Barnehagens fagområder - Natur, miljø og teknologi

Generelt:

 • Barnehagen skal legge til rette for at barna kan få et mangfold av naturopplevelser og få oppleve naturen som arena for lek og læring.
 • Barnehagen skal legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper.

Barnehagen skal bidra til at barna:

 • opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover
 • lager konstruksjoner av ulike materialer og utforsker muligheter som ligger i redskaper og teknologi

Personalet skal:

 • legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som arena for lek, undring, utforsking og læring
 • gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd
 • synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om sammenhenger i naturen

 

Materialer og utstyr

 • Tomme melkekartonger
 • Isbokser og annen plastembalasje
 • Små og store bøtter
 • Sleiv