Forsøk og praktisk arbeid

Løft is med tråd

I denne aktiviteten skal du løfte en isbit ved hjelp av en tråd og salt, uten å ta på isbitene.

 

Vann løfte is med tråd

 

I denne aktiviteten kan barna få undre seg over effektene av kulde i vann og is. Denne aktiviteten passer når barna er opptatt med å leke med is og vann.

 

Slik gjør du det:

Legg noen isbiter i et glass med kaldt vann. Fukt den ene enden av en tråd godt og legg den over isbitene. Strø salt på tråden og isbitene og vent ett minutt. Løft tråden forsiktig opp. Isbiten(e) har festet seg til tråden og du kan løfte isbitene opp fra vannet.

 

Faglig forklaring

Blanding av is og salt har lavere smeltepunkt enn ren is. Derfor smelter litt av isen raskere når saltet kommer på. Vannet renner rundt tråden. Smeltingen trenger energi, og omgivelsene blir litt kaldere. Energien tas fra omgivelsene Saltet renner bort og det nesten rene vannet som er igjen, fryser til is. Da sitter tråden fast i isklumpen. Nullpunktet i Fahrenheitskalaen er den laveste temperaturen du får til ved en passende blanding av is og salt. Før fryseskapets tid laget folk iskrem ved avkjøling med is-og salt- blandinger

Barns kommentarer og spørsmål

Barna spør gjerne om hvorfor dette skjer når de er med på denne aktiviteten. De har også selv noen teorier om hvorfor som; "Tråden heng fast fordi det er salt", "Isbiten frosna seg fast i tråden" og "Salt smakar som sjø og som salt vatn".

Rammeplanen

 

Kapittel 9 Barnehagens fagområder - Natur, miljø og teknologi

Generelt:

  • Barnehagen skal legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper.

Barnehagen skal bidra til at barna:

  • opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover 

Personalet skal:

  • gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd
  • synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om sammenhenger i naturen
  • utforske og eksperimentere med teknologi og naturfenomener sammen med barna

 

 

Materialer og utstyr

  • Glass med vann
  • Isbiter
  • Hyssing
  • Salt