Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Tidsbruk
 • 1–2 timer

Lag 17. mai-vifte

Her er en oppskrift på hvordan du lager ei fin 17. mai-vifte.

Oslo_17_mai_2010

Skriv ut en av malene (se pdf). Velg enten sirkelformet mal eller sekskantet. Klipp etter strekene. Brett flippene innover og fest dem med en knappenål i midten av arket. Velg ei knappenål som har et litt stort kuleformet «hode». Stikk nåla inn i enden av en pinne. Det kan være lurt å tre en liten perle inn på knappenåla mellom vifta og pinnen, da vil den lettere gå rundt uten for mye motstand. Når du skyver propellen fram gjennom lufta, så skyver lufta propellen rundt. Du kan også holde propellen stille og blåse på den. Dersom du ønsker en 17. mai-vri på vifta, kan du velge rødt eller blått papir eller barna kan fargelegge det selv.

vifte1

 

Faglig forklaring

Vind er luftpartikler i bevegelse. Det å utnytte lufta på denne måten har mennesket gjort i lang, lang tid.

Vind driver vindmøller som ble brukt til å male korn og å pumpe vann, men nå mest til framstilling av elektrisk energi. På midten av 1800-tallet fant svensken John Eriksson på å bruke propell til å skyve en båt gjennom vannet, og fra begynnelsen av 1900-tallet ble det også brukt i flyvemaskiner.

Rammeplanen

Kapittel 9 Barnehagens fagområder - Natur, miljø og teknologi

Generelt:

 • Barnehagen skal legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper.

Barnehagen skal bidra til at barna:

 • opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover
 • lager konstruksjoner av ulike materialer og utforsker muligheter som ligger i redskaper og teknologi 

Personalet skal:

 • gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd
 • synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om sammenhenger i naturen
 • utforske og eksperimentere med teknologi og naturfenomener sammen med barna

 

 

Materialer og utstyr

 • papirmal (pdf) av vifta
 • saks
 • knappenål med stort «hode»
 • pinne
 • ei lita perle med hull (for eksempel nobbiperle)