Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Sugerørrakett

Lag en sugerørsrakett og undersøk hvordan endringer i lufttrykk kan brukes til å skyte ut en rakett.

 

Sugerørrakett

Lag en rakett av papir og bruk sugerøret som en utskytingsrampe.

Her er en fin oppskrift på en rakett som fungerer godt:

 • Bruk et halvt A4-ark.
 • Arket kan snurres rundt blyanten og tapes igjen på tre steder.
 • Blyanten taes ut og raketten tapes igjen i den ene enden.
 • Sugerøret stikkes inn i den åpne enden av raketten.
 • Blås i sugerøret og raketten tar av.
 • Styrevinger kan lages ved å klippe ut trekanter av resten av A4-arket som limes på nederst på raketten. Raketten blir da noe enklere å styre.

Når alle har laget raketter, kan dere eksperimentere med hvordan rakettene kan skytes opp i ulike baner (rett opp, rett frem, ulike buer). Deretter kan dere skyte på blink. Blinken kan for eksempel være søppelbøtta.

Hvilke raketter fungerer godt og hvorfor?

Sikkerhet

Rakettene kan bli spisse og få stor fart. Så det er viktig å være forsiktig med øynene. Dere kan bruke vernebriller under oppskytingen eller lage et eget testområde hvor alle må passe på å skyte i samme retning.

Barns spørsmål

Barn har mange fine undrende spørsmål i forbindelse med slike aktiviteter. Under gjennomføringen av denne aktiviteten spurte et barn «Hvordan får han den til å fly så langt?» Her kan man følge opp med noen hypoteser og snakke om det som skjer når man prøver ulike strategier. Andre spørsmål som har kommet frem dreier seg om utformingen og hvor de skal plassere vingene. Barn har også spurt om å få med raketten hjem for å vise mamma og pappa!

Rammeplanen

Kapittel 9 Barnehagens fagområder - Natur, miljø og teknologi

Generelt:

 • Barnehagen skal legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper.

Barnehagen skal bidra til at barna:

 • opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover 

Personalet skal:

 • gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd
 • utforske og eksperimentere med teknologi og naturfenomener sammen med barna

 

Materialer og utstyr

 • Blyant
 • Sugerør
 • Saks
 • A4-ark
 • Vernebriller