Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Å samle inn smådyr med slaghåv

Det finnes flere typer av insekthåver. En av disse er slaghåven. Denne brukes i vegetasjonen og er veldig effektiv til å fange insekter og edderkopper som gjemmer seg i gress, busker og kratt.

Slaghåv Foto: Asbjørn Magnar Hov  

Vi skiller mellom to hovedtyper av håver til bruk på land; slaghåv og sommerfuglhåv. Slaghåven har en kraftig metallkant og et kraftig stoff i posen som tåler røff behandling. Denne brukes i vegetasjonen for å få tak i insekter og edderkopper som lever der. Sommerfuglhåven er enklere bygd og har et nett som fort revner hvis det blir brukt i vegetasjon. Denne skal kun brukes i lufta for å fange sommerfugler og andre flyvende insekter.

Bruk slaghåven i jevne sammenhengende bevegelser frem og tilbake i gress og busker, og sørg for å lukke posen fort når du er ferdig med å samle inn. Flyvende insekter rømmer fort.

Samle barna rundt håven som ligger på bakken og åpne forsiktig opp posen for å se hva du finner. Du vil finne masse edderkopper, teger og små biller, små fluer, mygg, bier og humler. Mange insekter flyr fort ut, mens andre er slått litt i svime slik at de er enklere å studere. Plukk gjerne ut en del insekter og legg de i en isboks, slik at barna kan studere de videre der. 

Her er en film som viser bruk av slaghåv sammen med barn:

 

Rammeplanen

Kapittel 9 Barnehagens fagområder - Natur, miljø og teknologi

Generelt:

 • Barnehagen skal bidra til at barna blir glade i naturen og får erfaringer med naturen som fremmer evnen til å orientere seg og oppholde seg i naturen til ulike årstider.
 • Barnehagen skal legge til rette for at barna kan få et mangfold av naturopplevelser og få oppleve naturen som arena for lek og læring. 

Barnehagen skal bidra til at barna:

 • opplever og utforsker naturen og naturens mangfold
 • får kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lærer av naturen og utvikler respekt og begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen
 • får kunnskap om dyr og dyreliv

Personalet skal:

 • legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som arena for lek, undring, utforsking og læring
 • gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd 

 

Materialer og utstyr

 • Slaghåv
 • Isboks
 • Pinsett
 • Lupe