Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Å samle inn dyr med sommerfuglhåv

Når man tenker på en insektzoolog, ser man ofte for seg en som løper rundt med sommerfuglhåv og fanger fine dagsommerfugler. Her er noen tips om bruk av sommerfuglhåven.

Sommerfuglhåv2x1

Sommerfuglhåven brukes til å fange insekter som er i luften. Den består av en tynn rund ramme med et luftig nett. Dette nettet tåler ikke mye, så håven skal kun brukes i luften for å fange insekter der. Hvis barna vil bruke en håv i vegetasjonen, anbefales en slaghåv. 

Det er ikke bare sommerfugler som flyr rundt, men fluer, humler, veps, bier, blomsterfluer, biller, mygg og andre flyvende insekter. Her er det bare å sende barna på jakt etter alt som flyr. Samle gjerne barna rundt håven når dere tar ut insektene. Får dere tak i sommerfugler, vil barna se at fargen som sommerfuglen har kommer over på fingrene når de tar på den. Det er fordi vingene er dekket av bittesmå skjell som har fargepigmenter i seg.

Rammeplanen

Kapittel 9 Barnehagens fagområder - Natur, miljø og teknologi

Generelt:

 • Barnehagen skal bidra til at barna blir glade i naturen og får erfaringer med naturen som fremmer evnen til å orientere seg og oppholde seg i naturen til ulike årstider.
 • Barnehagen skal legge til rette for at barna kan få et mangfold av naturopplevelser og få oppleve naturen som arena for lek og læring.

Barnehagen skal bidra til at barna:

 • opplever og utforsker naturen og naturens mangfold
 • får kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lærer av naturen og utvikler respekt og begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen
 • får kunnskap om dyr og dyreliv 

Personalet skal:

 • legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som arena for lek, undring, utforsking og læring
 • gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd 

 

Materialer og utstyr

 • Sommerfuglhåv
 • Pinsett
 • Lupe
 • Samleglass