Forsøk og praktisk arbeid

Tidsbruk

  • 15 minutter

2C. Kongekrabbens byttedyr og fiender

Ark 12 i PowerPoint. Finn fram nøkkelsetningsarkene, og be elevene notere denne nøkkelsetningen: 

Planter og dyr og området de lever i, kaller vi et økosystem.


Hva spiser kongekrabben?
 Fortell elevene at du skal lese en tekst om kongekrabben og dyrene og plantene den spiser ( litt forenklet utdrag fra artikkelen Kongekrabben utrydder fauna på forskning.no), og at de skal tegne disse artene etterpå.

Elevene lytter aktivt når de lukker øynene. Elevene lytter aktivt når de lukker øynene. Be elevene lukke øynene og se for seg kongekrabben mens du leser: 

Kongekrabben er et rovdyr som spiser det meste som lever på bunnen av havet. Alle arter som ikke kan gjemme seg, flykte eller grave seg dypt ned i bunnslammet, blir spist. Krabben oppholder seg i bløtbunnsområder på dypt vann. Der vandrer den omkring og spiser organismer som bor på bunnen, samtidig som den graver med de lange og spisse klørne for å få tak i arter som lever nede i bunnslammet. Krabbens yndlingsmat er tang, slangestjerner og børstemark.

Sent på høsten og om våren vandrer noen av krabbene inn på grunnere vann for å parre seg. Her er bunnen hardere, derfor er det andre arter som holder til her enn på dypt vann. Nå spiser krabben kråkeboller, små haneskjell og fiskeegg.

Få hjelp av elevene til å nevne hvilke arter kongekrabben spiser, og noter dem på tavla.

Kongekrabben spiser

børstemark
tang
slangestjerne
kråkebolle
haneskjell
fiskeegg

 

Hvordan tror dere byttedyrene ser ut? Be elevene tegne en eller flere av artene kongekrabben spiser på samme ark som de har tegnet kongekrabben. Og nå skal de få bruke fantasien, for å øve opp kreativiteten. Nå skal dere tegne artene som kongekrabben spiser, men ut fra hva de heter. Hvis dere vet hvordan den ser ut, skal dere late som dere ikke vet det, og tegne ut fra navnet på arten.

Begynn med børstemark. Deretter kan dere velge om dere vil tegne noen fler.

Kongekrabbens fiender. Nå er spørsmålet: Hvilke arter er det som spiser kongekrabber?

Les videre: 

Når krabbene har parret seg, legger de egg, som klekker til små larver. Krabbelarvene er et lett bytte for fisk som lodde og sild, mens små, unge kongekrabber blir spist av bunnlevende fisk som steinbit, torsk og flyndrer. Det ser ut til at store kongekrabber ikke har mange fiender. Men like etter de skifter skall er de svært sårbare, og det kan tenkes at en del blir spist av større fisk i denne fasen. Det har dessuten vært spekulert i om sel kan ta krabber. Og så er det vi mennesker som fanger krabber.

Få hjelp av elevene til å nevne hvilke arter som spiser kongekrabber, og noter dem på tavla.

Kongekrabben spiser Kongekrabben bli spist av
tang
slangestjerne

børstemark
kråkebolle
haneskjell
fiskeegg
lodde
sild
steinbit
torsk
flyndrer
sel
mennesker

 

Tegn fiendene. Be elevene tegne en eller flere av fiendene på det samme arket. De som vil kan bruke instruksjonsarkene i Elevheftet (side 5–7). Skriv navn på artene under hver tegning.

Ark 13 i PowerPoint. Nå skal dere sette piler mellom artene, etter hvem som spiser hvem. Pilen skal gå fra den som blir spist til den som spiser det. 

F.eks. tang → kongekrabbe  menneske

Tegn miljøet. Be elevene tegne havbunnen, steiner osv. Fortell at tegningen dere har laget er av økosystemet til kongekrabben. I et økosystem blir artene påvirket av hverandre og av miljøet de lever i. 

Ark 14 i PowerPoint. Skriv ned økosystem på begrepsarket:

økosystem: alle artene og miljøet i et område

Kongekrabben lever i et økosystem sammen med blant annet sjøstjerner, kråkeboller, små muslinger, flerbørstemark og fisk.

Gi tegningen en tittel. Nå kan vi gi tegningen vår en tittel, nemlig Kongekrabbens økosystem. 

Heng gjerne opp tegningene i klasserommet, eller stift dem inn i Elevheftet.

Ark 15–16 i PowerPoint. Vis hvordan artene ser ut.