Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Kyllingskjelett og kyllingbein

I denne aktiviteten skal vi bruke kyllingbein til å undersøke skjelett.

Kylling skjelett

Vi kan bruke kyllingbein til å undersøke eigenskapar ved eit skjelett. Denne aktiviteten passar fint i forbindelse med matlaging i barnehagen, slik at vi både kan ete god mat og samtidig undersøke korleis kyllingskjelettet ser ut og lære om skjelettet. 

 1. Fordel ulike kyllingbein på gruppene. Dei skal vere kokte/varmebehandla.
 2. Beskriv korleis dei ulike beina ser ut og kor de trur dei er plasserte i dyret.
 3. Kan nokon finne ønskebeinet?
 4. Knekk kyllingbeina i to ved hjelp av ei avbitartong (eller saks) og undersøk korleis dei ser ut inni ved hjelp av forstørringsglas og ev. lupe.
 5. Kyllingbein er meir porøse enn knoklar hos menneske. Kvifor trur de det er lurt?

Kyllingbein bør ligge luftig dersom dei blir lagra nokre dagar før de undersøker dei. I lukka plastposar blir det raskt vond lukt. Eksperimentet kan godt utvidast ved å undersøke andre typar bein, f.eks. horn som barna har funne på tur.

Fagleg forklaring

Fuglar må vege minst mogleg for å kunne fly. Derfor er fuglebein porøse inni. Ser de nærmare på bein med eit forstørringsglas, ser de eit porete mønster med tynne veggar som går litt på kryss og tvers. Grunnen til at bein er så sterkt, er at det er bygd opp akkurat slik. Vi menneske gjer noko av det same når vi bygger bruer, hus og heisekraner. Vi legg bjelkar på kryss og tvers.

Horn og gevir, som også er laga av beinvev, er spisse ytst for å kunne trenge gjennom huda til motstandarar. Vi menneske etterliknar horn, når vi lagar reiskapar som spyd, nåler, syler, spett og gaflar.

Rammeplanen

Kapittel 9 Barnehagens fagområder - Natur, miljø og teknologi

Generelt:

 • Barnehagen skal legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper.

Barnehagen skal bidra til at barna:

 • opplever og utforsker naturen og naturens mangfold
 • får kunnskap om dyr og dyreliv

Personalet skal:

 • legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som arena for lek, undring, utforsking og læring
 • gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd
 • synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om sammenhenger i naturen 

 

Materialer og utstyr

 • eit reint kyllingbein per barn eller gruppe
 • forstørringsglas eller lupe
 • tong eller saks