Forsøk og praktisk arbeid

Dyrk erter i vinduet

La barna få følge med på spiring og vekst hos erter på en spennende måte.

ertipose2

 

Spiring og vekst kan illustreres på en enkel og fin måte i dette forsøket. 

Legg et par gule tørkede erter i en gjennomsiktig plastikkpose sammen med en fuktig serviett. Lim den fast til et vindu og følg med på hva som skjer.

Noen frø trenger en hvileperiode der de ofte tørker inn og blir harde. Så kan frøet vekkes til live igjen ved å legge den i kontakt med vann. Inne i frøet ligger det et lite embryo som kan bli til en ny plante. Rundt embryoet ligger det mat (opplagsnæring) som den lille planten kan spise av den første tiden. Det er dette vi viser barna i denne aktiviteten. Snakk gjerne med barna om hva et frø er, hva spiring er og hvordan planter vokser.  

 

To tørkede gule erter i en plastikkpose. To tørkede gule erter i en plastikkpose.

 

 

Etter ca. fire uker ser den slik ut. Frøets lager av næring er nå brukt opp, og for at erten skal vokse videre må den settes i jord for å kunne ta opp mer næring via røttene. Etter ca. fire uker ser den slik ut. Frøets lager av næring er nå brukt opp, og for at erten skal vokse videre må den settes i jord for å kunne ta opp mer næring via røttene.

Ved å sette planten i jord kan barna følge videre med på hvordan den vokser. Det kan også være spennende å dele en av ertene i to og undersøke hvordan den ser ut inni.

Dersom planten får vokse videre i en potte med jord vil den etterhvert produsere blomster og nye frøkapsler (erter) som kan dyrkes opp. Barna får da erfaring med en plantes livssyklus og levevis.

 

Faglig forklaring

Når frøet spirer har det nok opplagsnæring til å sette små røtter og til å gro en spire som utfører fotosyntese. Når opplagsnæringen tar slutt har planten kommet langt nok til å skaffe vann og næring på egen hånd gjennom røttene og bladene.

Rammeplanen

 

Kapittel 9 Barnehagens fagområder - Natur, miljø og teknologi

 • Barnehagen skal legge til rette for at barna kan få et mangfold av naturopplevelser og få oppleve naturen som arena for lek og læring
 • Barnehagen skal legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper.

Barnehagen skal bidra til at barna:

 • opplever og utforsker naturen og naturens mangfold
 • opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover

Personalet skal:

 • legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som arena for lek, undring, utforsking og læring
 • gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd
 • synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om sammenhenger i naturen 
 • utforske og eksperimentere med teknologi og naturfenomener sammen med barna

 

 

Materialer og utstyr

 • Blank plastikkpose med zip lås
 • To erter eller annen type frø
 • Fuktig serviett/tørkepapir

Kan utføres i sammenheng med