Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Steinspill

Her kan barna spille et steinspill. Dette er en super oppgave etter arbeid med de ulike typene med bergarter.

Steinspill

I dette spillet skal du sortere mønster, steiner og historier.

  1. Klipp ut brikkene og tabellen.
  2. Legg brikkene på riktig plass i tabellen

Dette er en fin oppsummeringsoppgave etter å ha jobbet litt med de ulike bergartene.

Rammeplanen

Kapittel 9 Barnehagens fagområder - Natur, miljø og teknologi

Generelt:

  • Barnehagen skal legge til rette for at barna kan få et mangfold av naturopplevelser og få oppleve naturen som arena for lek og læring. 

Barnehagen skal bidra til at barna:

  • opplever og utforsker naturen og naturens mangfold

Personalet skal:

  • legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som arena for lek, undring, utforsking og læring
  • gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd 

 

Materialer og utstyr

  • Tabell og brikker (se vedlegg)