Forsøk og praktisk arbeid

Jakt på bokstaver og tallsymboler

Omgivelsene og naturen er full av former som likner på bokstaver og tall bare vi leter litt, og barn er flinke til å lete og observere. Sprekker i et svaberg kan danne bokstaven A, og messinglav kan danne tallet åtte.

Bokstaver-og-tall1-640x320

 

Ta digitale bilder av former i naturen som likner på bokstaver og tall.

Lag en presentasjon av bildene i PowerPoint eller en plakat med en oversikt over bokstavene og tallene. Det kan være lurt å jobbe med dette prosjektet over tid, slik at dere har mulighet til å samle varierte motiver fra ulike steder.

Motivene på bildene kan være et fint utgangspunkt for undring og samtaler om fenomener i naturen og kan kombineres med bokstavinnlæring. Sprekker i fjellet formet som en bokstav kan for eksempel være et fint utgangspunkt for å snakke om frostsprengning. Eller hva med å finne ut hvem som har laget de grå sporene på ospebladet? Eller hvem det er som lager spagettiliknende små hauger av sand på stranden? Det dere finner ut kan det være morsomt å lage en historie ut av.

   

Rammeplanen

 

Kapittel 9 Barnehagens fagområder - Natur, miljø og teknologi

Barnehagen skal bidra til at barna:

  • opplever og utforsker naturen og naturens mangfold
  • lager konstruksjoner av ulike materialer og utforsker muligheter som ligger i redskaper og teknologi

Personalet skal:

  • legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som arena for lek, undring, utforsking og læring
  • synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om sammenhenger i naturen

 

Kapittel 9 barnehagens fagområder – Antall, rom og form

Barnehagen skal bidra til at barna:

  • erfarer størrelser i sine omgivelser og sammenligner disse
  • undersøker og gjenkjenner egenskaper ved former og sorterer dem på forskjellige måter

Personalet skal:

  • legge til rette for matematiske erfaringer gjennom å berike barnas lek og hverdag med matematiske ideer og utdypende samtaler

 

 

Materialer og utstyr

  • Kamera