Forsøk og praktisk arbeid

Aktivitetssamling - Måltidet som pedagogisk arena

Måltidet er en super mulighet til å jobbe tverrfaglig. Det er en viktig pedagogisk arena. Ti nasjonale sentere har gått sammen om å lage et ressurshefte om måltidet som pedagogisk arena.

Måltidet

 

I vedlegget finner du en samling aktiviteter rundt måltidet som pedagogisk arena. Aktivitetene er utarbeidet av en rekke nasjonale kunnskapssentere i Norge:

 

 • Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet
 • Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa - Nynorsksenteret
 • Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen - Naturfagsenteret
 • Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringa - Fremmedspråksenteret
 • Nasjonalt senter for matematikk i opplæringa - Matematikksenteret
 • Læringsmiljøsenteret
 • Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringa
 • Lesesenteret
 • Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning - Skrivesenteret
 • Nasjonalt senter for fleskulturell opplæring - Nafo

Aktivitetene er knyttet til den nye rammeplanen for barnehager og gir masse inspirasjon til å jobbe med maten, måltider, smak og matkultur i barnehagen.

 

 

 

Rammeplanen

Fra kapittel 1

Barna skal få naturopplevelser og bli kjent med naturens mangfold, og barnehagen skal bidra til at barna opplever tilhørighet til naturen

Fra kapittel 3

 • støtte og berike barnas initiativ, undring, nysgjerrighet, kreativitet, læringslyst og tiltro til egne evner
 • støtte barnas refleksjoner rundt situasjoner, temaer og fenomener og skape forståelse og mening sammen med dem
 • sørge for at alle barn kan få rike og varierte opplevelser og erfaringer, utfordringer og mestringsopplevelser

Fra kapittel 8

 • ta utgangspunkt i barnas erfaringer, interesser, synspunkter og initiativ i barnehagens daglige arbeid og ved valg og gjennomføring av temaer og prosjekter
 • gi barna varierte inntrykk og mulighet til å uttrykke seg på forskjellige måte
 • arbeide tverrfaglig og helhetlig og se de ulike delene i rammeplanen i sammenheng

Fra kapittel 9 - Kropp, bevegelse, mat og helse

Barnehagen skal bidra til at barna får innsikt i matens opprinnelse, produksjon av matvarer og veien fra mat til måltid.

Personalet skal:

 • bidra til at barna kan tilegne seg gode vaner, holdninger og kunnskaper om kost, hygiene, aktivitet og hvile
 • legge til rette for at måltider og matlaging bidrar til måltidsglede, deltakelse, samtaler og fellesskapsfølelse hos barna