Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Lag en telefon

Denne aktiviteten er en klassiker. Lag en telefon og opplev at lyden kan gå gjennom materialer som nylontråd og bomullstråd.

Telefon 2

 

Begrene skal bli telefonrør og en av trådene skal bli telefonledning.

Stikk hull i enden av begrene med en tegnestift. Tre hver ende av nylontråden/bomullstråden opp gjennom bunnen av begeret og fest enden på innsiden med en binders. Når snoren er strekt ut, er telefonen ferdig til bruk.

Her er noen forslag til eksperimenter med telefonen:

 • Stram og slakk snor
 • Forskjellig lengde på snor
 • Forskjellig materiale på snor
 • Er det mulig å høre hvis tråden går rundt et hjørne eller hvis noen holder på tråden?
 • Er det mulig å lage en telefon med én sender og to mottakere? 
 • Har barna noen forslag? Test ut!

 

 

 

Kommentarer/praktiske tips

Gjennom en slak snor vil ikke lyden bre seg. Det samme gjelder hvis avstanden er stor. Når det gjelder materialer, gir nylontråd bra lyd. Ved sammenligning av ulike materialer, bomullstråd og nylontråd, er det viktig at trådene er like lange.

Rammeplanen

Kapittel 9 Barnehagens fagområder - Natur, miljø og teknologi

Generelt:

 • Barnehagen skal legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper.

Barnehagen skal bidra til at barna:

 • opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover
 • lager konstruksjoner av ulike materialer og utforsker muligheter som ligger i redskaper og teknologi

Personalet skal:

 • gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd
 • utforske og eksperimentere med teknologi og naturfenomener sammen med barna

 

 

 

Materialer og utstyr

 • Yoghurtbeger eller rømmebeger (2 pr telefon)
 • Nylontråd (f eks 4m pr telefon)
 • Bomullstråd (f eks 4m pr telefon)
 • Binderser
 • Tegnestifter