Forsøk og praktisk arbeid

Raketter og romskip - NAROM

Nasjonalt senter for romrelatert opplæring (NAROM) er knyttet til Andøya Space Center og lager aktiviteter knyttet til universet for barnehager og skoler. De er knyttet til ESA og Nordisk senter for formidling av kunnskap om universet (ESERO). Her er deres aktivitet om raketter og romskip.

Rakettoppskyting Pixabay

 

 

Raketter og romskip

"Til dags dato har vi mennesker kun funnet én måte å reise ut i verdensrommet på. Det som trengs er et romskip med rakettmotorer som er kraftige nok til å løfte romskipet helt opp til verdensrommet. Men hvordan fungerer egentlig romskip? Finnes det romskip i virkeligheten eller er det noe man kun ser på film? Og hvor langt må man reise før man når verdensrommet? Dette og mye mer vil dere få svar på i denne aktiviteten som vil lære barna mer om hvordan mennesker tar seg til verdensrommet og hva dette innebærer."

 Beskrivelse hentet fra NAROM/ESERO

Til aktiviteten