Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Er egget kokt?

Finn ut om egget er kokt uten å knuse det!

 

Kokt egg Kokt egg 3

 

Vi kan tre metoder for å teste om egget er kokt:

Sett en strek på et egg med en tusj (se bildet) og legg egget på bor­det. Snurr det rundt. Prøv å stop­pe ro­ta­sjo­nen ved en svært kort berø­ring av eg­get med én finger. Hvis eg­get starter å rote­re igjen, er det rått. Hvis det stopper helt, er det kokt.

Det er lettere å få et kokt egg til å rotere fort enn et rått egg. Det kokte egget roterer også mer stabilt enn det rå.

Hvis du set­ter rota­sjo­nen i gang med egg­leng­den hori­son­talt og hvis egget får stor nok fart, vil et kokt egg reise seg på høykant. Det har vi aldri fått til med et rått egg.

 

 

Faglig forklaring

Alt dette henger sammen med at det kokte egget er fast tvers gjennom. Det rå egget er flytende inni, og væsken henger igjen når vi får skallet til å rotere. 

Rammeplanen

Kapittel 9 Barnehagens fagområder - Natur, miljø og teknologi

  • Barnehagen skal legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper.

Barnehagen skal bidra til at barna:

  • opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover

Personalet skal:

  • gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd
  • synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om sammenhenger i naturen 
  • utforske og eksperimentere med teknologi og naturfenomener sammen med barna

 

 

Materialer og utstyr

  • Kokt egg
  • Rått egg
  • Tusj