Forsøk og praktisk arbeid

Barkfløyte

Når sevja stiger i bjørka, kan vi lett løsne barken og lage oss en liten barkefløyte til 17. mai.

Liten barkfløyte er enklere å lage enn en seljefløyte, men det er en fordel å ha grunnleggende knivkunnskaper (se vedlagte knivregler).

 

barkefløyte Pinnen må være ca. 7 mm til 1 cm tykk, rett og uten kvister og knopper i en avstand på ca. 5 cm. Spikk den smaleste enden over på tvers og ta ytterbarken (det brune) av de øverste 5-7 mm slik at det grønne av barken blir synlig.

Lag et snitt gjennom barken rundt fløyten ca. 5 cm fra den smaleste enden. Det er denne delen som ikke må inneholde kvister eller kopper. Bank forsiktig med knivskaftet for å få barken til å løsne. Vri barken forsiktig av. Det grønne området må ikke sprekke.

Putt den grønne enden i munnen og fukt den godt mens den forsiktig gjøres flat med tennene.

Barkfløyta er nå klar til bruk. Det er en egen teknikk å få lyd i den. Plasser den grønne delen rett innenfor leppene, klem leppene forsiktig sammen og blås. Ikke gi opp - prøv på ulike måter!

 

Faglig forklaring

Når vi blåser i fløytene kan vi samtidig undre oss over hva som skaper lyd. Hva er det som settes i vibrasjon denne gangen. Når vi fjernet den brune barken i den ene enden av fløyta, gorde vi dette området mykere og lettet fløytas evne til å begynne å viberere når vi blåser i den. Vibrasjonen får lufta til å bevege seg og lyden når ut.

Rammeplanen

Kapittel 9 Barnehagens fagområder - Natur, miljø og teknologi

Generelt:

  • Barnehagen skal legge til rette for at barna kan få et mangfold av naturopplevelser og få oppleve naturen som arena for lek og læring.

Barnehagen skal bidra til at barna:

  • får gode opplevelser med friluftsliv året rundt
  • opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover
  • lager konstruksjoner av ulike materialer og utforsker muligheter som ligger i redskaper og teknologi

Personalet skal:

  • legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som arena for lek, undring, utforsking og læring
  • gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd