Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Dra og slipp - Levende eller ikke levende?

I denne oppgaven vil dere se en del forskjellige bilder. Dere skal vurdere om det som er på bildet lever eller ikke lever.

 

Levende og ikkelevende

Denne oppgaven er fin for å lære litt om hva som lever og hva som ikke lever av det som er rundt oss. Bruk gjerne litt tid ved hvert bilde og la barna forklare hvorfor de mener det er levende eller ikke levende. Oppgaven åpnes i nettleser og fungerer både på PC og nettbrett.

 

Til oppgaven

 

Faglig forklaring

 Det er ikke alltid lett å bestemme hva som lever og hva som ikke lever, og det finnes heller ingen fast definisjon. Som hovedregel må man svare ja på disse tre spørsmålene for å fastslå at noe lever:

Har det et eget stoffskifte? (At det spiser noe eller lager energi av noe slik at det kan vokse og fungere som organisme)

Har det evnen til å formere seg? (Det gjelder uansett om det er kjønnet eller ukjønnet formering)

Er det gjenstand for evolusjon? (Har det evnen til å utvikle seg over tid i en eller annen retning?)

Et eksempel på noe som ofte blir sett på som levende, men som ikke er det, er virus. De har ikke eget stoffskifte, men består av en proteinkappe og arvestoff. De må ha hjelp av en vertscelle til formeringen og faller utfenfor livsdefinisjonen på grunn av dette. Men, den har evnen til å utvikle seg over tid gjennom mutasjoner. 

Merk: Definisjonen av liv er omdiskutert i fagmlijøene og her er bare en av de rådende teoriene presentert. 

Rammeplanen

I kapittel 8 Barnehagens arbeidsmåter - barmehagems digitale praksis

Ved bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om barns læreprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn. Ved bruk av digitale verktøy skal personalet være aktive sammen med barna. 

Personalet skal:

  • legge til rette for at barn utforsker, leker, lærer og selv skaper noe gjennom digitale uttrykksformer
  • utforske kreativ og skapende bruk av digitale verktøy sammen med barna.

 

Kapittel 9 Barnehagens fagområder - Natur, miljø og teknologi

Barnehagen skal bidra til at barna:

  • opplever og utforsker naturen og naturens mangfold
  • får kunnskap om dyr og dyreliv 

Personalet skal:

  • gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd
  • synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om sammenhenger i naturen