Hopp til hovedinnhold

Aktuelle eksterne forskningsprosjekter

Hoppende barn pixabay

 

I de siste årene har det vært flere større forskningsprosjekter på barnehage i Norge. Her er en liten oversikt over disse med link til nettsidene.

 

Gode barnehager for barn i Norge - GoBan 

GoBan GoBanprosjektet har undersøkt hva som karakteriserer en god barnehage og hvilke faktorer som påvirker barnas trivsel og utvikling. Prosjektet er finanisert av Forskningsrådet og driftes av OsloMet - storbyuniversitetet i samarbeid med Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), Universitetet i Stavanger, Høgskolen i Vestfold, Birkbeck University of London og Dutch Child Research Consortium Nederland.

Prosjektets hjemmeside

Publikasjoner fra prosjektet

 

 

Blikk for barn

Blikkforbarn Prosjektet "Med blikk for barn – kvalitet i barnehagen for barn under 3 år" har undersøkt kvaliteten i barrnehagen for de yngste barna. De har fokusert på hvordan organisering av barnegruppene fra de tradisjsonelle barnehagene med små grupper til inndeling av grupper med varierende størrelse og sammensetning. Prosjektet er støttet av Forskningsrådet og er et samarbeid mellom OsloMet - storbyuniversitetet, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet
og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Prosjektets hjemmeside

Publikasjoner fra prosjektet