Hopp til hovedinnhold

Kurs- og foredragsvirksomhet

Forelesning

 

Naturfagsenteret holder foredrag og kurs for ansatte i barnehagen over hele landet. Vi skreddersyr kurs tilpasset barnehagens behov, interesser og pågående prosjekter i naturfag. Vi bidrar gjerne på kursrekker som går over en viss tid, foredrag/workshops på fagdager eller holder inspirasjonssamlinger.  

 

Realfagsløyper

I 2019 fullførte vi arbeidet med realfagsløyper. Dette er nettbasert kompetanseutvikling i realfagene for både barnehage og skole. Hvis din barnehage eller barnehagene i din kommune ønsker å starte med realfagsløyper, tilbyr vi veiledning i oppstartsfasen av løypene og oppfølging etter behov. 

 

Kurs og workshops

Vi tilbyr ulike kurs og workshops innen naturfag i barnehagen. Det kan være fysikk og kjemi i barnehagen, bærekraftig utvikling, barn i natur, firluftsliv eller mat og matglede i barnehagen. Vi har alltid en god blanding av naturkunnskap og pedagogiske/didaktiske aspekter rundt temaene. 

 

Foredrag og inspirasjonssamlinger

Noen ganger ønsker man å starte et naturfagprosjekt med en samling for å få faglig påfyll og inspirasjon. Vi bidrar med mye naturfagmoro i store og små forsamlinger. 

 

Veiledning

Vi veileder gjerne på naturfagprosjekter i barnehagene. Naturfagdidaktikk i barnehagen, pedagogiske grep, lek, læring og naturkunnskap, vil være sentralt i veiledningen av personalet. 

 

Ta kontakt

Forespørsler om kurs og foredragsvirksomhet kan sendes til post(a)naturfagsenteret.no