Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Ballonger og elektriske ladninger

Når vi gnir en ballong med ull, får ballongen elektrisk ladning. Denne ladningen gjør at ballongen kan trekke på en blikkboks. Prøv selv!

Elladning

Svært mange barn (og voksne) vet at de kan gni en ballong mot håret eller mot en ull­genser, og så få ballongen til å henge i taket eller på veggen.

Heng opp to ballonger med sytråd slik at de så vidt berører hver­andre. Gni hver av bal­lon­gene med ull eller med passende tørt hår. Da spri­ker de fra hverandre. De skyver altså på hverandre med fjern­krefter. Gni begge ballongene og de frastøter hverandre.

Den oppblåste og ullgnidde ballongen kan du bruke til å trekke en blikkboks. Den må ligge på et hardt bord, ikke på en bordduk. Hold ballongen i nærheten av boksen. Ballongen vil da tiltrekke seg boksen. Du kan også legge et tynt papirark, en ser­viett, eller et stykke plast på veggen og gni på det med nesten hva som helst; for eksempel et lommetørkle. Så blir arket sit­tende fast på veggen.

Lag to like remser av lett, tynt papir, eller tynn plast. De kan være om lag 1 cm breie og f.eks. 15 cm lange. Legg dem inntil hver­andre og hold dem mel­lom peke- og tommelfinger på venst­re hand. Hold remsene fra hverandre med høyre hand. En remse mellom peke- og lang­finger, en mellom lang- og ringfinger. Gni begge remsene på begge sider ved å trekke høyre hand fort nedover. Da spriker remsene fra hverandre. Hold høyre hand opp mellom remsene og de kommer sammen igjen.

Faglig forklaring

Når du gnir gummiballongen med ull, får ballongen elektrisk ladning, og siden gummien ikke leder ladningen videre, holder den seg der en stund. Vi tror at gummien som oftest får negativ elektrisk ladning. Det er noe avhengig av hva du gnir med og hva tingene har vært utsatt for før.

Når ballongen kommer i kontakt med taket, trekker de negative ladningene i gummien på positive ladninger i taket. Da får vi et positivt område av taket, og en negativ ballong. De trekker på hverandre, så ballongen faller ikke ned.

Etter hvert faller ballongen ned likevel, fordi både ballongen og taket nok er litt ledende. Hvis det er svært tørt, kan en ballong bli sittende i taket noen døgn.

Når vi gnir papiret med ull, blir det antakelig negativt ladd. Det trekker på positive ladninger i veggen, og papiret sitter fast

Rammeplanen

Kapittel 9 Barnehagens fagområder - Natur, miljø og teknologi

Barnehagen skal legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper.

Barnehagen skal bidra til at barna:

  • opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover

Personalet skal

  • legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som arena for lek, undring, utforsking og læring
  • gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd
  • synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om sammenhenger i naturen 
  • utforske og eksperimentere med teknologi og naturfenomener sammen med barna.

 

Materialer og utstyr

  • Ballonger
  • Aluminiumsboks
  • Papirark
  • To remser tynn plast (1cm x 15cm)

Kan utføres i sammenheng med