Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Hyssing leder lyd

Lyd beveger seg ikke bare i luft, men også andre materialer. I denne aktiviteten blir barna kjent med hvordan lyd kan overføres gjennom en hyssing. Det er også utrolig hvor mange fine lyder du kan få fra ulike kjøkkenredskaper og andre ting i metall!

Lyd hyssing skje

Hører du klokkeklangen?

Bind en spiseskje i en tynn hyssing. Hyssingendene kan være 20 – 30 cm lange. Klem hyssingendene inn mot øret. La skjeen henge fritt, og hyssingene skal ikke komme borti noe. Dunk skjeen mot en bordkant, og du hører en klokkelyd. Jo større skje dess større klokke. Når skjeen henger i en tynn tråd, kan svingningene i skjeen holde seg lenge. Holder vi i skjeen med fingrene, blir svingningene øyeblikkelig borte.

Du kan også prøve med andre gjenstander av metall som dere finner på kjøkkenet, eller metallkleshengere og lignende. Her er det en verden av lyser barna kan utforske.

Faglig forklaring

Lyd er viberasjoner i et medie som forplanter seg. Når du snakker setter du luftmolekylene i bevegelse og denne bevegelsen forplanter seg bortover via nabomolekylene. Svingningene i skjeen går bedre langs den stramme tråden opp til øret enn gjennom luft. Jo tetteret molekylene sitter i et materiale, jo fortere går lyden. Det vil si at lyd transporteres raskere i vann hvor molekylene sitter tettere, enn i luft hvor tettheten er lavere. Her er en oversikt over lydhastigheten i ulike materialer:

 • Luft ca. 340 m/s (1224 km/t)
 • Vann ca. 1497 m/s (5390 km/t)
 • Metall ca. 5100 m/s (18360 km/t)

Rammeplanen

Kapittel 9 Barnehagens fagområder - Natur, miljø og teknologi

Generelt:

 • Barnehagen skal legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper.

Barnehagen skal bidra til at barna:

 • opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover
 • lager konstruksjoner av ulike materialer og utforsker muligheter som ligger i redskaper og teknologi

Personalet skal:

 • gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd
 • utforske og eksperimentere med teknologi og naturfenomener sammen med barna

 

Materialer og utstyr

 • Hyssing
 • Spiseskje
 • Ulike gjenstander av metall