Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Spill på løvetannstilk og sugerør

Du kan lage lyd med mange ulike materialer fra naturen. Seljefløyte, spille på gress og spille på en løvetannstilk. Her er en aktivitet hvor barna kan lage lyd ved hjelp av en løvetann og et sugerør.

løvetannstilk

Spille på løvetannstilk

Om våren kan du blåse på løvetannstilk. Finn en forholdsvis tjukk stilk. Klem sammen et par centimeter i den ene enden. Stikk den i munnen og blås. Legg merke til tonehøyden. Hvis du brekker av litt av stilken, får du en lysere tone. Du kan begynne med en lang stilk og klippe den kortere litt etter litt.

Spille på sugerør

I stedet for løvetann kan vi bruke sugerør, men det er vanskeligere å få det til. Klem sammen et par centimeter av røret på den ene enden. Det er nødvendig å bruke tennene for å få skarpe nok kanter. Trekk rørenden flere ganger mellom fortennene (se første bilde i bildeserien). Klipp så til en tunge på mellom 1,5 og 2 cm av røret, sånn som du ser i det andre og tredje bildet i bildeserien nedenfor. Klem sammen med tennene enda en gang. Nå kan du prøve å blåse lyd i røret. Det skal noe øvelse til, men det går nok til slutt. Blås hardt. Prøv med røret langt inne i munnen og litt fram og tilbake. Når du har fått det til, kan du variere tonehøyden ved å klippe av på lengden. Kanskje kan du spille skalaen oppover. Det blir en engangsskala.

 

 

 • Spill på sugerør 1
 • Spill på sugerør 2
 • Spill på sugerør 3
 • Spill på sugerør 4
 • Spill på sugerør 5

 

Faglig forklaring

Når du blåser i stilken kommer lufta i svingninger, og du hører lyd. Hvis lyden svinger fort, mange, mange ganger i sekundet, er det en lys tone. De mørkere tonene er langsommere svingninger. 

Rammeplanen

Kapittel 9 Barnehagens fagområder - Natur, miljø og teknologi

Generelt:

 • Barnehagen skal legge til rette for at barna kan få et mangfold av naturopplevelser og få oppleve naturen som arena for lek og læring.
 • Barnehagen skal legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper.

Barnehagen skal bidra til at barna:

 • opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover
 • lager konstruksjoner av ulike materialer og utforsker muligheter som ligger i redskaper og teknologi 

Personalet skal:

 • legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som arena for lek, undring, utforsking og læring
 • gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd 

 

Materialer og utstyr

 • Løvetann
 • Sugerør (tykke)
 • Saks