Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Spill på glass

I denne aktiviteten skal vi prøve å få lyd ut av et stettglass. I aktiviteten kan man både høre lyden og se at lyd er svingninger. 

spill-på-glass

Dypp en finger i vann og stryk den langs kanten av glasset til du får en tone. Det kan ta tid å få det til. Fingeren må være litt ru. Det blir den ved å dyppe den i brus. Med melk eller såpe blir fingeren glatt og ubrukelig. Noen glass gir bedre lyd enn andre.

Hvis du heller vann i glasset og spiller på det, får du en dypere tone. Den dypeste tonen gir glasset når det er helt fylt med vann. 

Når det er mye vann, kan du se at det oppstår overflatebølger i vannet. Med fullt glass ser du at vannet også svinger. Her får vi illustrert lyd både ved hørsel og at vi kan se krusningene i vannet på grunn av vibrasjonene i glasset.

Faglig forklaring

Når vi gnir på glass, begynner glassveggen å svinge. Det forplanter seg til lufta og til vårt øre. Når du ser ned i vannet i glasset, ser du at vannet er med i svingningene. Jo mer vann og jo større glass, desto dypere er tonen.

Noen musikere fester mange glass av ulik størrelse på en plate. De stemmer glassene ved å fylle på mer eller mindre vann sånn at det blir et musikkinstrument. Det er komponert musikk til slike instrumenter.

Rammeplanen

Kapittel 9 Barnehagens fagområder - Natur, miljø og teknologi

Generelt:

  • Barnehagen skal legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper.

Barnehagen skal bidra til at barna:

  • opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover 

Personalet skal:

  • gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd
  • synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om sammenhenger i naturen
  • utforske og eksperimentere med teknologi og naturfenomener sammen med barna

 

Materialer og utstyr

  • Stettglass
  • Vann