Hopp til hovedinnhold

Stein

TEMA

Geologi

Temabilde geologi3x1

Steiner finnes overalt, de er lett tilgjengelig for alle, og de fleste barn fyller lommene sine med dem. Derfor er stein et tema for barnehagene. Utfordringen er kanskje at det ikke er så mange ansatte i barnehagen som kan så mye om stein. Kanskje dere kan lære sammen med barna? Her har dere mange ressurser som dere kan bruke. Gled dere – for hver stein har en historie å fortelle. 

Rammeplanen

Fra kapittel 3 - Barnehagens formål og innhold

Personalet skal:

  • være oppmerksomme på barnas interesser og engasjement og legge til rette for læring i ulike situasjoner og aktiviteter støtte og berike barnas initiativ, undring, nysgjerrighet, kreativitet, læringslyst og tiltro til egne evner

Fra kapittel 8 - Barnehagens arbeidsmåter

Personale skal:

  • stimulere barnas undring og evne til å stille spørsmål, søke opplevelser, ta initiativ og mestre nye ting

Fra kapittel 9 - Natur, miljø og teknologi

  • Barnehagen skal legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper.
  • Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidra til at barnas opplever og utforsker naturen og naturens mangfold.

 

Steinspill

Steinspill

Her kan barna spille et steinspill. Dette er en super oppgave etter arbeid med de ulike typene med bergarter.

Forsøk og praktisk arbeid
Triceratops Dinofarg

Fargelegg en dinosaur

I denne aktiviteten kan barna bli kjent med ulike typer dinosaurer og fargelegge disse.

Forsøk og praktisk arbeid